Balans

Aandeel: ABN AMRO (NL Amsterdam 25), ISIN: NL0011540547

Koers 18.30 Hoogste koers 24.37
Laagste koers 18.30 1-jrs rend. -16.61
Balans
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Eigen vermogen
0
0
12,864
13,555
14,865
17,567
18,397
21,310
Vreemd vermogen
0
0
-12,864
358,467
372,002
372,750
376,085
371,861
Totaal vermogen
0
0
0
372,022
386,867
390,317
394,482
393,171
Solvabiliteit
0.0
0.0
0.0
3.64
3.84
4.50
4.66
5.42
Cash
0
0
0
9,523
706
26,195
21,861
29,783
Kasstroom
0
0
0
-7,589
-10,762
1,233
-6,521
7,988
Werknemers
0
0
0
0
0
22,048
21,664
21,664
Omzet per werknemer
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.60
0.58
0.58
Kasstroom / vreemd vermogen
0.0
0.0
0.0
-0.02
-0.03
0.0
-0.02
0.02