De alternatieven voor Gazprom

Eerder dan te praten over welke sancties aan Rusland kunnen worden opgelegd zouden de EU-leiders er beter aan doen oplossingen te bedenken om onze afhankelijkheid van Russische energie af te bouwen, schrijft de Portugese krant Público: Die afhankelijkheid is enorm, want Gazprom’s factuur voor energievoorziening aan de EU bedraagt maandelijks niet minder dan 3,5 miljard euro.

Afhankelijkheid

De Duitse aardgasimport bijvoorbeeld komt voor 40% uit Rusland en is cruciaal gezien de nucleaire uitstap in dat land. Tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar heeft de Europese Unie voor een bedrag van 156 miljard dollar Russische goederen geïmporteerd. Het grootste gedeelte van die invoer bestaat uit olie en gas. Wanneer Rusland zijn aanvoer zou terugschroeven, dreigen de Europese energierekeningen dan ook gevoelig te zullen stijgen.

EU-afhankelijkheid van Russisch gas

gazprom olie&gas

Deze afhankelijkheid beperken zal sowieso trager verlopen dan de Russificatie van de Krim, een pienter en uitstekend getimed scenario dat nu al onomkeerbaar blijkt. De snelheid waarmee alles gebeurde laat de wereld weinig andere opties dan de nieuwe situatie te aanvaarden. 'Als gevolg van deze nieuwe situatie zullen de EU-leiders de Europese Commissie snel opdragen een grondige analyse van de EU-energieveiligheid te maken en nog voor juni 2014 een alomvattend plan te presenteren dat onze afhankelijkheid van Russische energie drastisch verlaagt,' staat te lezen in de agendapunten van de EU-top die donderdag in Brussel plaatsvindt.

Omwegen

De Britten hebben een reeks alternatieven voorgesteld: zo zou Iraaks gas kunnen worden ingevoerd via een pijplijn naar Europa en moet ook worden gekeken naar gasimport vanuit de VS als een volwaardig onderdeel van de EU-VS vrijhandelsgespreken die volop aan de gang zijn. Tot nog toe is het onderwerp schaliegas in de meeste Europese staten op weinig enthousiasme onthaald - hoog tijd nu voor 'een energieommekeer', schreef het magazine Finanz und Wirtschaft eerder deze maand al.

Dat Europa zijn lessen niet geleerd heeft mag blijken uit een 2011 door het Baker Institute van de Amerikaanse Rice University gepubliceerd rapport. Daarin stond te lezen:

"De afhankelijkheid van Russisch gas maakte het voor bepaalde Europese leiders moeilijk om krachtdadig te protesteren tegen de invasie van Rusland in Georgië in 2008. Een meer energie-onafhankelijk Europa zal beter gepositioneerd zijn om zich achter de Verenigde Staten te scharen in internationale kwesties die niet de volledige steun hebben van Rusland. Toch zal een grootschalig commerciële exploitatie van schaliegas ertoe leiden dat Rusland zijn energiemacht veel minder als een wapen zal kunnen gebruiken. Bovendien zou ook de politieke invloed van Rusland in Europa worden uitgehold."

Toen al werd opgemerkt dat de commerciële exploitatie van schaliegas in Europa wellicht zou worden afgeremd door grondbezit en ecologische bezwaren.

Bron: Express.be