ForFarmers N.V.: ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2020

               
Lochem, 30 oktober 2020                                 

ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2020Kernpunten derde kwartaal 20201:

  • Volume Total Feed2: daling (-2,8%); minder grote daling dan in H1-2020; stabiel in cluster Duitsland/Polen, daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk
  • Volume mengvoer: daling (-3,7%); eveneens minder grote daling dan in H1-2020; vrijwel stabiele afzet in cluster Duitsland/Polen, daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: daling (-6,8%); met name door volumedaling; margedruk in Polen en door tijdelijke verslechtering productmix ook in het Verenigd Koninkrijk  
  • Onderliggende EBITDA: daling (-9,4%); lagere operationele kosten konden daling brutowinst niet compenseren

Eerste fase efficiencyplan 2021 & 2022:

  • €7 miljoen kostenbesparing, waarvan het volledige effect zichtbaar wordt in 2023 (vergeleken met het genormaliseerde3 niveau van 2020)  
  • Besparingen te bereiken door operational excellence programma’s en optimalisatie van bedrijfsprocessen.


Yoram Knoop, CEO van ForFarmers :
“De afzet in het derde kwartaal was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen sprake was van COVID-19 maatregelen en bijvoorbeeld de stoppersregeling voor varkenshouders in Nederland nog niet was geëffectueerd. De volumes liepen echter weer iets op ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar, toen het corona-virus ons allemaal overviel. Het was sinds maart zeker niet makkelijk voor veehouders, die hun afzetmarkten zagen afnemen en prijzen voor hun producten onder druk zagen komen. Het blijft onzeker hoe lang COVID-19 nog tot ingrijpende maatregelen zal leiden. Uit voorzorg worden veehouders, consumenten en bedrijven terughoudender in hun uitgavepatroon. In onze onlangs gepresenteerde strategie Build to Grow 2025 gaven we aan, dat wij nadrukkelijk blijven investeren in innovatieve concepten en oplossingen die onze klanten helpen een beter rendement te behalen, vooral ook in veranderende marktomstandigheden. Kostenefficiency en schaalgrootte zijn daarvoor onmiskenbaar van belang. Vandaar dat wij de volgende stap maken in het nog efficiënter maken van onze organisatie. Daarnaast ben ik natuurlijk bijzonder verheugd met de vorige week aangekondigde overname van de Hoop Mengvoeders, waardoor een leidende speler in de Nederlandse pluimveesector ontstaat gericht op het leveren van het beste voer en het beste advies.”


Zie bijgevoegde PDF (onderaan) voor het volledige persbericht. 


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.  1. Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2020 worden vergeleken met het derde kwartaal 2019, tenzij anders vermeld
  2. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
  3. Genormaliseerd betekent hier geschoond voor eenmalige effecten van COVID-19

 

 

 

Bijlage