Kans op rentestijging toegenomen

Sinds april is er sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente. De verbeterde economische vooruitzichten worden gezien als een van de oorzaken ervan. In veel landen wordt er volop gevaccineerd tegen het coronavirus. Door middel van versoepelingen van de coronamaatregelen gaan steeds meer economieën van het slot. Daarnaast stimuleren nog steeds veel nationale overheden hun economie en wordt er een inhaalslag qua vraag verwacht. Dit alles stuwt de inflatie, en drijft daarmee de marktrentes op. Geld lenen wordt weer duurder.

Stijgende kapitaalmarktrente

De stijgende kapitaalmarktrente is bijvoorbeeld zichtbaar als gekeken wordt naar de rente op Nederlandse staatsleningen. Begin april was de rente voor een staatlening met een looptijd van tien jaar nog -0,28 procent. Begin april was deze rente al opgelopen tot -0,07 procent. De financieringskosten voor banken zijn dus gestegen. Dit zal naar verwachting onder andere in de hypotheekrentes terug te zien gaan zijn.

Stijging van de hypotheekrentes verwacht

De hypotheekrentes zijn al jarenlang historisch laag. Begin 2021 daalde de rentes zelfs nog tot een nieuw laagterecord. Tegelijk met de stijgende kapitaalmarktrente is de daling van de hypotheekrente in april tot stilstand gekomen. Nu de kapitaalmarktrente stijgt en geld lenen weer duurder wordt, is ook de kans op stijgende hypotheekrentes steeds groter. Het zal echter niet direct om een forse stijging van de actuele hypotheekrente gaan. Mede door het lage aantal woningverkopen in ons land is er hevige concurrentie op de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers zullen de renteverhoging zo lang mogelijk uitstellen.

Stijgende beurzen

Mensen die beleggen, zullen ook op de beurzen al het effect van de goede economische vooruitzichten hebben opgemerkt. De AEX bijvoorbeeld sloot de afgelopen maanden vaak af met een slotkoers van meer dan 700 punten. Half april werd er nog een historisch hoogterecord genoteerd (dat al meer dan twintig jaar stond), maar dit is begin mei zelfs overtroffen. Al sinds de dip begin 2020 was er sprake van een stijgende lijn, maar door de vooruitzichten dat de economieën straks echt weer op volle toeren kunnen draaien zet deze nog steeds door. De verwachting dat geld duurder wordt, wordt vooralsnog niet als belemmering gezien.

ECB-stimuleringsmaatregelen drukken kans op forse rentestijgingen

De Nederlandse economie staat overigens niet op zichzelf, maar wordt ook beïnvloed door onder andere het beleid van de ECB (Europese Centrale Bank). Deze poogt al jaren de Europese economieën te stimuleren door de rentes laag te houden. Gestreefd wordt naar een inflatieniveau net onder de twee procent. In april van dit jaar lag het peispijl in de Eurozone op ruim anderhalf procent. Hoewel het streefniveau in zicht is gekomen, heeft de ECB aangegeven dat er nog niet gekeken wordt naar afbouwing van de steun.

Ze vinden het herstel van de economieën nog te broos, en de mogelijkheid dat er nieuwe virusvarianten zullen opduiken te risicovol. Dit beleid zorgt ervoor dat, hoewel de kans op rentestijgingen is toegenomen, het minder snel zal gaan om forse stijgingen direct.