Delhaize Groep's Alfa-Beta rondt overname Plus Hellas af

BRUSSEL, België, 1 april 2008 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat zij de eerder aangekondigde overname van de Griekse distributeur Plus Hellas via haar dochteronderneming Alfa-Beta Vassilopoulos heeft afgerond. De 34 Plus Hellas-winkels en een nieuw distributiecentrum zullen de positie van Alfa-Beta in Griekenland versterken, voornamelijk in het noorden van het land, waar zijn aanwezigheid eerder beperkt was. "Wij kijken er naar uit om onze nieuwe klanten van Plus Hellas te bedienen en de werknemers te verwelkomen in de Alfa-Beta familie", verklaarde Kostas Macheras, Chief Executive Officer van Alfa-Beta. Het verkoopnetwerk van Plus Hellas bestaat uit 34 nieuwe winkels (gemiddelde verkoopoppervlakte van 795 m2) en een modern distributiecentrum (36.000 m2). Plus Hellas is eigenaar van het onroerend goed van 11 winkels en het distributiecentrum. Alfa-Beta heeft Plus Hellas overgenomen voor een bedrag van EUR 69,5 miljoen, onderhevig aan contractuele aanpassingen. De resultaten van Plus Hellas zullen in de resultaten van Delhaize Groep vanaf 1 april 2008 geconsolideerd worden. Delhaize Groep zal de Plus Hellas-winkels naar Alfa-Beta-uithangborden converteren. Alfa-Beta is de tweede grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Eind december 2007 bestond het verkoopnetwerk van Alfa-Beta uit 159 winkels onder de uithangborden Alfa-Beta, AB City Market, ENA cash & carry, AB Foodmarket en AB Shop n' Go. In 2007, boekte Alfa-Beta EUR 1,2 miljard aan opbrengsten, EUR 37,0 miljoen nettowinst en stelde 7.545 mensen tewerk. Delhaize Groep Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in 7 landen op 3 continenten. Eind 2007 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.545 winkels. In 2007 boekte Delhaize Groep EUR 19,0 miljard aan opbrengsten en een nettowinst van EUR 410,1 miljoen (deel van de Groep). Eind 2007 stelde Delhaize Groep ongeveer 138.000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com. CONTACTS: Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan, en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen omtrent strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals "vooruitzichten", "verwachtingen", "geloven", "schatten", "beogen", "voorspellen", "begroten", "voorzien", "strategie", "zou kunnen", "doelstelling", "anticiperen", "nastreven", "plannen", "verwachten", "vermoedelijk", "zullen", "zouden" of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2006 en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.