Akzo Nobel: Stabiele prestaties in uitdagende economische omstandigheden

Financiële highlights[1]     +--------------------------------------------------------------------+ | ¤ mln |  1e kw.2008 | 1e kw. | % verandering | | | | 2007[2] | | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | Omzet | 3.506 | 3.486 |  1 | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | EBITDA |  398 | 403 |  -1 | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | EBITDA-marge, in % | 11,4 | 11,6 |   | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | EBIT |  257 | 254 | 1 | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | EBIT-marge, in % | 7,3 | 7,3 |   | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | Winst per aandeel, in | 0,52 | 0,49 |  6 | | ¤ | | | | |-----------------------+-------------+--------------+---------------| | Nettoresultaat | 136 | 142 | -4 | +--------------------------------------------------------------------+ [1] Doorlopende activiteiten vóór incidentele posten [2] Pro forma   Operationele highlights voor het kwartaal * Aanhoudende trend van onderliggende groei, in lokale valuta's, in de meeste onderdelen * Autonome groei van 6 procent geneutraliseerd door valuta-invloed * Integratie van ICI en synergieën liggen op schema * Winst per aandeel uit doorlopende activiteiten stijgt 6 procent * Totaal nettoresultaat ¤118 mln, een stijging van ¤40 mln  AkzoNobel maakte vandaag voor het eerste kwartaal van 2008 een autonome groei bekend van 6 procent, wat wijst op een sterke onderliggende trend. Dit werd echter geneutraliseerd door een vergelijkbare negatieve valuta-invloed. De operationele marges uit doorlopende activiteiten waren vlak.    Hoewel het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten met 4 procent terugliep tot ¤136 mln, steeg de winst per aandeel met 6 procent door de aandeleninkoopprogramma's.   Bij de meeste onderdelen was in lokale valuta's sprake van een onderliggende groei, met dubbele cijfers in opkomende markten. Als gevolg van de valutaomrekeningseffecten werd de autonome omzetgroei van 6 procent gereduceerd tot een positieve bate van slechts 1 procent.   Keith Nichols, CFO van AkzoNobel, zei hierover: "Ik ben tevreden over de stabiele prestaties. Ze vormen een bewijs van de kracht van onze getransformeerde onderneming. Zoals verwacht, waren de omstandigheden in het eerste kwartaal opnieuw uitdagend. We vertrouwen er echter op dat we in de rest van het jaar onze beloften waar zullen maken door sneller te groeien dan onze markten en de ICI succesvol te integreren".   Als we in meer detail naar de onderneming kijken, realiseerde Specialty Chemicals een sterke autonome groei van 11 procent, ondersteund door bijna alle onderdelen. De groei bij Performance Coatings werd geneutraliseerd door valutadruk, hoewel bij Marine & Protective Coatings opnieuw sprake was van een sterk kwartaal.   Bij Decorative Paints groeide de omzet in opkomende markten met dubbele cijfers, maar als gevolg van negatieve valuta-effecten daalde de totale omzet met 4 procent. Het eerste kwartaal is traditioneel niet het sterkste in de decoratieve sector. Deze seizoensinvloed werd nog versterkt door slechte weersomstandigheden en een vroege paasvakantie.   De totale omzet ontwikkelde zich als volgt:   +--------------------------------------------------------------------+ | In % t.o.v. | Totaal | Volume | Prijs |  Valuta | Acquisities/ | | 1e kwartaal | | | | | desinvesteringen | | 2007 pro | | | | | | | forma | | | | | | |-------------+--------+--------+-------+---------+------------------| | Decorative |  -4 |  -2 |  3 |  -6 |  1 | | Paints | | | | | | |-------------+--------+--------+-------+---------+------------------| | Performance |  - | 2 | 2 |  -6 | 2 | | Coatings | | | | | | |-------------+--------+--------+-------+---------+------------------| | Specialty | 5 |  4 | 7 |  -6 |  - | | Chemicals | | | | | | |-------------+--------+--------+-------+---------+------------------| | AkzoNobel |  1 | 2 | 4 |  -6 |  1 | +--------------------------------------------------------------------+                 Decorative Paints Het jaar begon goed, maar slechte weersomstandigheden in Europa en oostelijk Canada tegen het eind van het kwartaal zorgden voor een vertraging van de vraag uit de markt. De prestaties in opkomende markten waren sterk, met een groei van dubbele cijfers in Azië en Latijns-Amerika. Ook in de meeste landen van Centraal en Oost-Europa was sprake van een gezonde groei. In de Verenigde Staten bleef het handelsklimaat zwak. In de meeste volgroeide markten bleef de groothandelsomzet op peil, maar bij de retailactiviteiten was er sprake van slechtere marktomstandigheden. Ondanks de aanzienlijke valuta-invloed op de omzet, waren dankzij wijzigingen in de productmix en voortdurende aandacht voor kostenbeheersing de EBITDA- en EBIT-marges beter dan in het eerste kwartaal van 2007.   Performance Coatings Hoewel de gerealiseerde 4 procent autonome groei vertrouwen geeft, werd deze geneutraliseerd door de valutategenwind van 6 procent, die bij alle onderdelen werd gevoeld. Door overnames steeg de omzet met 2 procent, waardoor de totale omzet van Performance Coatings in het eerste kwartaal onveranderd was. Ondanks de moeilijke valutasituatie realiseerde Marine & Protective Coatings opnieuw een sterk kwartaal, waaraan alle activiteiten een bijdrage leverden. De omzet bij Industrial Activities werd negatief beïnvloed door valuta's en de zwakke economische situatie in de Verenigde Staten. De EBITDA- en EBIT-marges waren lager in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk als gevolg van valuta-invloeden.   Specialty Chemicals Opnieuw was sprake van een goed kwartaal, met een 5 procent hogere omzet dan vorig jaar. De autonome groei bedroeg 11 procent, wat duidt op een doorlopend hoog gebruik van de productiecapaciteit bij de meeste onderdelen. Hogere prijzen voor grondstoffen en energie werden gecompenseerd door prijsverhogingen van 7 procent. Vóór incidentele posten nam de EBITDA toe tot ¤205 mln (een stijging van 1 procent), bij een EBITDA-marge van 17,1 procent, iets lager dan in het eerste kwartaal van 2007. In het bijzonder de onderdelen Surfactants, Polymer Chemicals en Chemicals Pakistan presteerden op een duidelijk beter niveau.   Nettoresultaat Het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten vóór incidentele posten bedroeg ¤136 mln, 4 procent lager dan vorig jaar. Tijdens het kwartaal waren er incidentele lasten van ¤151 mln (2007: ¤90 mln), die grotendeels betrekking had op kosten voor de integratie van ICI (¤84 mln) en een afschrijving van de overgenomen opgewaardeerde voorraden voor in totaal ¤42 mln. Het nettoresultaat inclusief incidentele posten uit doorlopende activiteiten bedroeg ¤36 mln (2007: ¤78 mln). Uit niet-doorlopende activiteiten werd een nettoresultaat van ¤82 mln gerealiseerd. Het totale nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2008 bedroeg ¤118 mln, een stijging van ¤40 mln vergeleken met vorig jaar.   Liquiditeit - sterke financiële positie Op 2 januari 2008 werd ICI overgenomen voor een bruto prijs van ¤11,5 miljard, waarvan ¤5 miljard betrekking had op activa en passiva aangehouden voor verkoop. Voorafgaand aan de doorverkoop aan Henkel begin april - voor een contante opbrengst van ¤4 miljard - sloot AkzoNobel een juridische herstructurering af van National Starch. Dat verklaart een relatief hoge liquiditeit en kortetermijnschuldenpositie aan het einde van het eerste kwartaal van 2008. Het geïnvesteerd vermogen nam toe als gevolg van de overname van ICI en de daarbij behorende goodwill en immateriële activa van ¤8,1 miljard. Half maart is AkzoNobel begonnen aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van ¤1 miljard als eerste tranche in een programma van ¤3 miljard. Naar verwachting zal het volledige programma van ¤3 miljard in circa 12 maanden worden voltooid.   Marktomstandigheden Ondanks zwakkere economische omstandigheden in de volgroeide markten en negatieve valuta-invloeden vertrouwt AkzoNobel erop sneller te groeien dan de markt en tenminste dezelfde resultaten als in 2007 te behalen.   De eerstekwartaalresultaten zijn niet gecontroleerd. In de tekst van dit persbericht worden pro forma cijfers gebruikt als vergelijking. Het "Report for the first quarter" is bijgesloten en is ook beschikbaar op de website van de onderneming http://www.akzonobel.com/quarterlyresults ----   Noot voor de redactie   AkzoNobel is een van 's werelds toonaangevende industriële ondernemingen. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en wij maken en leveren een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën - in 2007 bedroeg de totale pro forma omzet ¤ 14,4 miljard. Wij zijn zelfs de grootste verf- en coatingsproducent ter wereld. Als belangrijke fabrikant van specialistische chemicaliën voorzien wij industrieën overal ter wereld van kwaliteitsingrediënten voor producten die essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Wij denken aan de toekomst, maar handelen in het heden. Wij werken gepassioneerd aan de introductie van nieuwe ideeën en aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Daarom zijn onze 60.000 medewerkers - actief in meer dan 80 landen - gericht op uitmuntendheid en het realiseren van "Tomorrow's Answers Today".   Niet voor publicatie - voor meer informatie   Akzo Nobel nv   Corporate Media Relations, tel. +31 Corporate Investor Relations, tel. 20 502 7833    +31 20 502 7854 Contact: Tim van der Zanden Contact: Dick Luijckx     Voorbehoud Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals Akzo Nobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Een uitgebreidere toelichting op de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten vindt u in ons meest recente jaarverslag, dat u kunt vinden op onze website www.akzonobel.com