ABLYNX NV - TRANSPARANTIEMELDINGEN

Openbaarmaking van transparantiemeldingen overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen GENT, België, 5 november 2008 - Ablynx, [Euronext Brussels: ABLX], een pionier in het onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen afgeleid van antilichamen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen van een aantal aandeelhouders ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 betreffende belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt). Ablynx heeft volgende kennisgevingen van deelnemingen per 1 september 2008 ontvangen. +---------------------------------------------------------------------+ | Kennisgever(s) | Aantal |Percentage | Opmerkingen | | |stemrechten|stemrechten| | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |GIMV NV, | 6.924.764 | 19,00% |GIMV NV (3.147.960 | |Adviesbeheer | | |stemrechten), Adviesbeheer | |GIMV Life | | |GIMV Life Sciences NV | |Sciences NV en | | |(555.523 stemrechten) en | |Biotech Fonds | | |Biotech Fonds Vlaanderen NV | |Vlaanderen | | |(3.221.281 stemrechten) | | | | |handelen in onderling | | | | |overleg. | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |Sofinnova | 5.927.830 | 16,27% |Sofinnova Partners SAS is de| |Partners SAS | | |managementvennootschap van | | | | |Sofinnova Capital IV FCPR. | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |Abingworth | 4.102.952 | 11,26% |Abingworth Management | |Management | | |Limited (3.817.308 | |Limited en | | |stemrechten) treedt op als | |Abingworth LLP | | |beheervennootschap van | | | | |Abingworth Bioventures IV LP| | | | |en Abingworth Bioventures IV| | | | |Executives LP en oefent de | | | | |stemrechten uit die zijn | | | | |verbonden aan de aandelen | | | | |gehouden door deze fondsen. | | | | |Abingworth LLP (285.644 | | | | |stemrechten) treedt op als | | | | |beheervennootschap van | | | | |Abingworth Bioventures V LP | | | | |en Abingworth Bioequities | | | | |Fund LP en oefent de | | | | |stemrechten uit die zijn | | | | |verbonden aan de aandelen | | | | |gehouden door deze fondsen. | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |Alta California | 3.135.583 | 8,61% | | |Partners IV, LP | | | | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |Gilde Europe | 2.941.772 | 8,07% | | |Food & | | | | |Agribusiness | | | | |Fund B.V. | | | | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |C.H. Boehringer | 2.142.857 | 5,88% |C.H. Boehringer Sohn AG & | |Sohn AG & Co. KG| | |Co. KG (0 stemrechten) is | | | | |een moedervennootschap die | | | | |de controle uitoefent over | | | | |Boehringer Ingelheim | | | | |International GmbH | | | | |(2.142.857 stemrechten). | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |Multifund B.V., | 1.900.000 | 5,21% |Nederlandia Investments B.V.| |Nederlandia | | |handelt in eigen naam maar | |Investments B.V.| | |voor rekening van Stichting | |en Stichting | | |Avivia. Multifund B.V. | |Avivia | | |(570.000 stemrechten), | | | | |Nederlandia Investments B.V.| | | | |(1.330.000 stemrechten) en | | | | |Stichting Avivia handelen in| | | | |onderling overleg, op basis | | | | |van een akkoord dat zij | | | | |hebben gesloten aangaande | | | | |het bezit, de verwerving of | | | | |de overdracht van effecten. | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |KBC Groep NV en | 1.589.286 | 4,36% |KBC Groep NV (0 stemrechten)| |KBC Private | | |is de moedervennootschap die| |Equity NV | | |de controle uitoefent over | | | | |KBC Bank NV (0 stemrechten) | | | | |en KBC Bank NV oefent op | | | | |haar beurt de controle uit | | | | |over KBC Private Equity NV | | | | |(1.589.286 stemrechten). | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |VIB VZW | 1.375.000 | 3,77% | | |----------------+-----------+-----------+----------------------------| |KBC Asset | 1.246.738 | 3,42% |De aandelen zijn eigendom | |Management NV | | |van een aantal fondsen die | | | | |worden beheerd door KBC | | | | |Asset Management NV. KBC | | | | |Asset Management NV oefent | | | | |de stemrechten naar eigen | | | | |goeddunken uit. | +---------------------------------------------------------------------+ Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.