Wijziging samenstelling Raad van Bestuur Gamma Holding

In aansluiting op het eerder uitgegeven persbericht naar aanleiding van de jaarcijfers 2008 van Gamma Holding N.V. bericht de Raad van Commissarissen dat hij besloten heeft het bestuursmodel van Gamma Holding N.V. te wijzigen van een tweehoofdig collegiaal model in een eindverantwoordelijke CEO en een CFO met daarnaast een groepsraad. In de huidige omstandigheden heeft Gamma Holding N.V. besloten af te zien van de eerder geformuleerde groeistrategie. De leiding van de onderneming zal zich concentreren op herstel van de financiële positie. Om deze reden zal de heer Michel Frequin op verzoek van de Raad van Commissarissen zijn functie neerleggen als lid van de Raad van Bestuur. De onderneming zal worden geleid door de heer Meint Veninga, CEO. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen na de aandeelhoudersvergadering de huidige group controller, de heer Leendert van Reeuwijk, te benoemen tot CFO. De groepsraad zal bestaan uit de CEO's van de business units Belting, Filtration, Sleep Care Fabrics en Exotic Fabrics. Raad van Commissarissen Gamma Holding N.V. Helmond, 20 februari 2009 Profiel Gamma Holding ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige, innovatieve, industriële en consumentgerelateerde textielproducten. Met deze producten behoort het bedrijf in geselecteerde nichemarkten tot de wereldtop. In 42 landen zijn circa 7.000 medewerkers actief. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond (Nederland). De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Gamma Holding bestaat uit twee sectoren. Industrial Solutions levert proceskritische componenten aan industriële klanten die actief zijn in deels elkaar overlappende markten. De sector bestaat uit de drie business units Belting, Filtration en Coating & Composites en omvat proces- en transportbanden, filterproducten en gecoat doek voor tenten, overkappingen en mediatechniek. Lifestyle Fabrics ontwikkelt consumentgerelateerde textielproducten die het leven veraangenamen. De sector bestaat uit de twee business units Sleep Care Fabrics en Exotic Fabrics en omvat zowel matrasstoffen als etnische stoffen voor de West-Afrikaanse markt. Gamma Holding wil meer focus en schaalgrootte aanbrengen in haar portfolio van bedrijfsonderdelen. In dat kader zullen de activiteiten van Verseidag Ballistic Protection, onderdeel van de business unit Coating & Composites, en de zeildoekactiviteiten van de business unit Sailcloth worden verkocht. Kijk voor meer informatie op www.gammaholding.nl. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.