Transparantiekennisgeving van aandeelhouder

Brussel - 14 mei 2009 17.50 CET Gereglementeerde informatie 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa in energie, kondigt vandaag aan de volgende transparentiekennisgeving te hebben ontvangen op 12 mei 2009: +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Datum van de|Reden voor de |Naam van | Aantal bekend-gemaakte |% stemrechten| Aantal |% stemrechten| |kennisgeving|kennis-geving |Aandeelhouder|aandelen op 19 december | op 19 |bekend-gemaakte| op 31 | | | | | 2008 |december 2008|aandelen op 31 |december 2008| | | | | | | december 2008 | | |------------+--------------+-------------+------------------------+-------------+---------------+-------------| |5 mei 2009 |Overdracht van|KBC Groep NV | 0 | 0 % | 0 | 0.00% | | |aandelen |KBC Private | 2,727,525 | 21.79 % | 2,727,525 | 21.79% | | | |Equity NV | | | | | | | |Ligeva NV | 466,814 | 3.73% | 0 | 0.00% | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Tengevolge van de transparantiekennisgeving, is de aandeelhoudersstructuur van 4Energy Invest de volgende: +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | Aandelen |Verkregen|Totaal effecten met|Niet-verkregen| | Partij | Datum van de | |warrants | stemrechten | warrants | | | kennisgeving |----------+---------+-------------------+--------------| | | | Aantal | Aantal | Aantal | % | Aantal | |------------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |1|Enerpro SPRL |3 november |2,090,855 | 0 | 2,090,855 | 16.70 | 270,000 | | | |2008 | | | | | | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |2|Nico Terry |28 oktober |2,090,855 | 0 | 2,090,855 | 16.70 | 162,000 | | | |2008 | | | | | | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |3|Guido Schockaert |30 december |2,090,855 | 0 | 2,090,855 | 16.70 | 162,000 | | | |2008 | | | | | | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |4|KBC Private Equity NV | 5 mei 2009 |2,727,525 | 0 | 2,727,525 | 21.79 | 0 | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |5|Fortis Investment |3 oktober 2008| 696,120 | 0 | 696,120 | 5.56 | 0 | | |Management Belgium SA | | | | | | | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |6|KBC Asset Management | 22 oktober | 419,490 | 0 | 419,490 | 3.35 | 0 | | |NV | 2008 | | | | | | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| |7|Free Float | |2,404,390 | 0 | 2,404,390 | 19.20 | 0 | |-+----------------------+--------------+----------+---------+-----------+-------+--------------| | |TOTAL | |12,520,090| 0 |12,520,090 |100.00 | 716,995 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met: Nico Terry, Chief Financial Officer Tel: +32 (0)2 526 90 13 nico.terry@4energyinvest.com Over 4Energy Invest 4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portefeuille te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal verankerde projecten die biomassa, hetzij direct, hetzij indirect, omzetten in energie. 4Energy Invest identificeert potentiële biomassaprojecten, voert een haalbaarheidsstudie uit en neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de financiering, de bouw en de exploitatie van het project, in nauwe samenwerking met zorgvuldig geselecteerde leveranciers en partners. 4Energy Invest heeft (via zijn 100% dochteronderneming Renogen) twee projecten voor warmtekrachtkoppeling in Amel (Wallonië, België), die volledig operationeel zijn. 4Energy Invest is in Amel gestart met de bouw van een grootschalige eenheid voor de productie van getorrificeerde houtpellets, m.n. biocoal met een minimale CO2-voetafdruk. Door de grondige expertise op het vlak van biomassa, beoogt 4Energy Invest momenteel andere vergelijkbare warmtekrachtkoppelingsprojecten, hetzij als individuele projecten, hetzij in combinatie met andere toepassingen die biomassa omzetten in vaste brandstof (biocoal). 4Energy Invest is genoteerd op Euronext Brussel onder het symbool ENIN. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.