Delhaize Groep lanceert overnamebod voor aandelen van haar Griekse dochteronderneming Alfa-Beta Vassilopoulos

BRUSSEL, België - 18 mei 2009 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat ze een vrijwillig openbaar overnamebod heeft gedaan van EUR 30.5 op alle gewone geregistreerde aandelen van Delhaize Groep's Griekse dochteronderneming "Alfa-Beta" Vassilopoulos S.A. (Alfa-Beta), die nog niet door één van de ondernemingen van Delhaize Groep worden aangehouden (Overnamebod). "De voorgestelde transactie benadrukt het engagement van onze Groep ten opzichte van Alfa-Beta, dat door Delhaize Groep volledig gesteund werd in zijn succesvolle groei in Griekenland sinds we in 1992 de voornaamste aandeelhouder werden", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. "Het overnamebod omvat een aantrekkelijke cash premie voor de minderheidsaandeelhouders van Alfa-Beta voor een aandeel dat weinig wordt verhandeld. Na het overnamebod is Delhaize Groep niet van plan belangrijke wijzigingen in het huidige bedrijfsmodel of in de strategie van Alfa-Beta door te voeren." De aandelen van Alfa-Beta worden genoteerd en verhandeld op de Big Capitalization Market van de Athens Exchange (BASIK). Op 18 mei 2009 bezat Delhaize Groep 8 310 614 gewone aandelen van Alfa-Beta, hetzij ongeveer 65,27% van het totale uitstaande aandelenkapitaal, via haar volle Nederlandse dochtervennootschap Delhaize "The Lion" Nederland B.V. (Delned). Delned plaatst nu een bod voor de verwerving van de resterende 4 422 106 gewone aandelen, hetzij ongeveer 34,73% van het totale uitstaande aandelenkapitaal en stemrechten van Alfa-Beta op die datum. De aanbodprijs per geldig teruggekocht aandeel zal EUR 30.5 bedragen. Dit veronderstelt een premie van EUR 6,02 vergeleken met de volume gewogen gemiddelde slotkoers (VWAP) van de laatste 3 maanden en een premie van EUR 4,55 in vergelijking met de VWAP van de laatste 6 maanden. Delned heeft een prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de Hellenic Capital Market Commission (CMC). Na een periode van beoordeling en goedkeuring door de CMC, zal de prospectus gepubliceerd worden en zal de acceptatieperiode van het overnamebod van start gaan. Tijdens deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen verkopen. Delned is van plan om haar uitkooprecht uit te oefenen om de eventuele resterende Alfa-Beta aandelen te verwerven indien de participatie van Delned in Alfa-Beta ten minste 90% van de stemrechten bereikt. Bij het bereiken van 95% van de stemrechten van Alfa-Beta zal Delned overgaan tot de stopzetting van de indiening van de aandelen van Alfa-Beta op de beurs van Athene. Gelieve de website van de Athens Exchange (www.athex.gr) te raadplegen voor de officiële mededeling betreffende dit overnamebod. Merrill Lynch International en Société Générale treden op als financiële raadgevers voor Delned in het kader van het overnamebod. Alfa-Beta is een Griekse voedingsdistributeur opgericht in 1969. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Alfa-Beta uit 199 winkels (waarvan 151 zelfuitgebate, 38 geaffilieerde en 10 Cash-and-Carry winkels). In 2008 bedroegen de geconsolideerde opbrengsten van Alfa-Beta ongeveer EUR 1 337 miljoen en de netto geconsolideerde winst ongeveer EUR 32,7 miljoen. Eind 2008 stelde Alfa-Beta 7 612 mensen tewerk. Alfa-Beta is genoteerd op de Athens Exchange (BASIK) sinds 1990. Delhaize Groep verwierf ongeveer 45,42% van het kapitaal van Alfa-Beta in 1992, en kocht sindsdien aandelen in de open markt om vandaag een participatie van ongeveer 65,27% van het totaal van Alfa-Beta's aandelen te bereiken. Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 670 winkels. In 2008 boekte Delhaize Groep EUR 19 miljard aan opbrengsten en EUR 467 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2008 stelde Delhaize Groep ongeveer 141 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com. » Waarschuwingen Deze persmededeling is noch een aanbod tot aankoop, noch een aansporing tot het kopen van gewone geregistreerde aandelen van Alfa-Beta, noch een aansporing tot aanvaarding van het overnamebod. Delned zal het overnamebod enkel conform het reglement dat uiteengezet werd in de prospectus plaatsen en de informatie in deze persmededeling werd op basis van de prospectus opgesteld. Delhaize Groep, Delned, en zijn financiële raadgevers maken in geen geval aanbevelingen opdat de aandeelhouders van Alfa-Beta zouden deelnemen aan het overnamebod. Het in deze bekendmaking vermeld overnamebod wordt niet gedaan en aanbiedingen zullen niet worden aanvaard van, of in naam en voor rekening van houders van aandelen van Alfa-Beta, in rechtsgebieden waarin dergelijk overnamebod de wetten en regelgevingen van deze rechtsgebieden niet zou naleven. Personen die in het bezit komen van deze bekendmaking, de prospectus (waarnaar hierboven wordt verwezen) of andere documenten met betrekking tot dit overnamebod of andere effecten waarnaar hierboven wordt verwezen, dienen zichzelf te informeren met betrekking tot deze beperkingen en dienen deze na te leven. » Contacten Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Barbera Hoppenbrouwers (media): + 32 2 412 86 69 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.