Effecten maatregelen Bouw NL en België zichtbaar

Crisis raakt Heijmans bij woningverkopen Update gang van zaken eerste maanden 2009 - Drastische teruggang woningverkopen; - Margeverbetering Bouw NL en België bij lagere omzet; - Moeizame start van het jaar voor Infra (weers- en marktomstandigheden); - Techniek, Verenigd Koninkrijk en Duitsland handhaven zich goed ondanks de slechte economische omstandigheden; - Afslanking en aanscherping organisatie in volle gang; - Een snelle financiële herstructurering doorgevoerd. Rob van Gelder, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans: "We hebben diepgaande organisatorische maatregelen genomen, een snelle herfinanciering doorgevoerd en de strategie ingrijpend aangepast aan de economische omstandigheden. We kunnen nu doorpakken." Algemene gang van zaken De verkoop van nieuwbouwwoningen is drastisch gedaald in de eerste maanden van 2009. Ook zijn bij Vastgoed NL de omzet en de orderportefeuille gedaald als gevolg van de slechte economische omstandigheden. De ingrepen in de Nederlandse bouwactiviteiten en België sorteren direct effect en leiden tot margeverbetering. Infra NL kende - mede door de vorstperiode en de verminderde vraag uit de private sector - een moeizame start in 2009. Techniek, Verenigd Koninkrijk en Duitsland handhaven zich goed ondanks de slechte economische omstandigheden. Het omzetniveau van Heijmans is in de eerste maanden van 2009 in vergelijking met de eerste maanden van 2008 lager, voornamelijk als gevolg van de daling van de woningverkopen bij Vastgoed NL, een daling bij Wegenbouw NL en een selectief aannemingsbeleid bij Utiliteitsbouw NL, in lijn met de ingezette strategie. De orderportefeuille van Heijmans is ten opzichte van ultimo december 2008 licht gedaald. Voor meer informatie: Pers en analisten Michiel Segers Directeur Investor Relations & Concerncommunicatie +31 73 543 51 90 msegers@heijmans.nl Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.