Nutreco herfinanciert succesvol EUR 550 miljoen kredietfaciliteit

Nutreco maakt vandaag bekend dat het haar bestaande kredietfaciliteit, die zou aflopen in maart 2010, succesvol heeft geherfinancierd. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van drie jaar en Nutreco verlengt daarmee, in combinatie met de recent afgesloten onderhandse lening van USD 150 miljoen, het looptijdprofiel van haar financieringen. De rente condities van deze faciliteit weerspiegelen de huidige condities op de kredietmarkt. De financiële convenanten, welke zijn gebaseerd op netto schuld in vergelijking met EBITDA en EBITDA in verhouding tot netto financieringslasten, zijn ongewijzigd. Nutreco handhaaft met betrekking tot haar kapitaalstructuur een voorzichtig financieel beleid en hanteert daarbij interne criteria die ruimschoots liggen binnen de criteria van zowel de kredietfaciliteit als de onderhandse lening. De nieuwe faciliteit is geplaatst bij een internationale groep van banken. De faciliteit die was uitgezet voor EUR 500 miljoen werd ruimschoots overschreven en uiteindelijk verhoogd tot EUR 550 miljoen. * * * * * Nutreco Nutreco heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. Onze geavanceerde voeroplossingen zijn de basis van voeding voor miljoenen consumenten in de wereld. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn verweven in onze bedrijfscultuur. Nutreco beschikt over een rijke historie van ruim 100 jaar kennis en ervaring, een solide fundament voor de toekomst. De onderneming heeft circa 9.300 medewerkers in 30 landen en verkoopt haar producten in 80 landen. Nutreco heeft een jaaromzet van circa 5 miljard euro en is genoteerd aan de Euronext-beurs in Amsterdam. Voor meer informatie: Jurgen Pullens, Director Investor Relations and Corporate Communications, Nutreco Holding N.V. Telefoon: +31 (0)33 422 6134 Mobiel: +31 (0)6 5159 9483 E-mail: jurgen.pullens@nutreco.com Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.