Van der Moolen verstrekt business update eerste kwartaal

AMSTERDAM - Van der Moolen Holding N.V. (internationale handel en brokerage in beursgenoteerde aandelen en derivaten) geeft vandaag een business update over het eerste kwartaal van 2009. Operationele ontwikkelingen Q1 2009 * Zwakke performance handelsactiviteiten door aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. * Zwakke performance VDM Institutional Brokerage door lagere volumes en lage prijsniveaus aandelenmarkten. * Uitrol VDM Global Markets in het Verenigd Koninkrijk op schema. Financiële ontwikkelingen Q1 2009: * Totale opbrengsten van ¤16,5 miljoen in het eerste kwartaal 2009, vergeleken met ¤22,1 miljoen in het vierde kwartaal 2008. In het eerste kwartaal van 2009 heeft VDM opbrengsten gerelateerd aan bepaalde belastingvorderingen niet geboekt. * Totaal operationeel verlies van ¤4,7 miljoen in eerste kwartaal 2009, ten opzichte van een operationeel verlies van ¤31,6 miljoen in het vierde kwartaal 2008. Het operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2008 werd beïnvloed door een verlies van ¤4,1 miljoen op de verkoop van NYSE-aandelen, en een bijzondere waardevermindering op belastingvorderingen en een opbrengst als gevolg van het terugdraaien van een commissie uit hoofde van een profit share overeenkomst dat samen een netto impact van ¤24,3 miljoen negatief had. * Totaal nettoverlies (na belastingen) van ¤4,4 miljoen in het eerste kwartaal 2009, vergeleken met een netto verlies van ¤23,4 miljoen in het vierde kwartaal 2008. Richard den Drijver, CEO van Van der Moolen Holding, zegt: "De marktomstandigheden in het eerste kwartaal van 2009 bleven uitdagend met lage volumes en gebrek aan liquiditeit in de kernmarkten. Dit had een negatieve invloed op zowel onze trading- als onze brokerage-activiteiten. Aangezien markten kwetsbaar blijven en tekenen van economisch herstel nog zwak zijn, is het moeilijk te voorspellen hoe onze activiteiten zich in de rest van het jaar zullen ontwikkelen. We blijven er echter van overtuigd dat de kracht van onze kernactiviteiten een positieve ontwikkeling op lange termijn garandeert." Financiële positie * Kasstroom over het eerste kwartaal 2009 ¤20,1 miljoen positief, grotendeels veroorzaakt door liquiditeitstoename uit operationele activiteiten en financieringsactiviteiten van ¤11,4 miljoen en ¤10,0 miljoen, respectievelijk. * Eigen vermogen ¤62,8 miljoen per 31 maart 2009 tegen ¤67,0 miljoen per 31 december 2008. Deze afname wordt grotendeels verklaard door het verlies toekomend aan houders van gewone aandelen en aan de houders van preferente financieringsaandelen in het eerste kwartaal 2009. * Het aantal uitstaande gewone aandelen per 31 maart 2009: 37.692.776. Gemiddeld aantal uitstaande aandelen over het eerste kwartaal van 2009: 37.692.776. Gebeurtenissen na balansdatum Op 7 mei 2009 is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De besluitenlijst en de audio webcast zijn gepubliceerd op de website www.vandermoolen.com. De notulen van de vergadering zullen op korte termijn worden gepubliceerd op onze website. Voor nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Investor Relations/Corporate Communications, telefoonnummer +31 (0)20 535 6789. www.vandermoolen.com Disclaimer: Dit persbericht bevat toekomstige gerichte uitspraken. Alle uitspraken omtrent onze toekomstige financiële stand van zaken, resultaten van operaties en business strategie, plannen en doelstelling zijn toekomstgericht. Uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten", "hopen" en soortgelijke woorden zijn toekomstgericht. Specifiek zijn de volgende zaken van nature toekomstgericht: uitspraken omtrent strategie en management doelstellingen; lopende of potentiële acquisities; lopende of potentiële rechtszaken en onderzoeken van rechtswege, inclusief rechtzaken en onderzoeken met betrekking tot specialist trading in de US; toekomstige opbrengstenbronnen, the effecten van veranderende of prospectieve veranderingen in de regelgeving of structuur van aandelenbeurzen waarop onze deelnemingen opereren; en trends in resultaten, performance, prestaties of omstandigheden in de markten waarin wij opereren. Deze toekomst gerichte uitspraken brengen risico's, onzekerheden en andere factoren met zich mee, die ten dele niet door ons beheerst kunnen worden, en die mogelijk de oorzaak zijn dat onze resultaten, performance, prestaties en omstandigheden in de markten waarom wij opereren afwijken, zelfs materieel, van de door ons geuite of impliciete toekomstgerichte uitspraken. Wij waarschuwen u om niet onvoorwaardelijk te steunen op deze toekomstgerichte uitspraken, die slechts de mening van het management op de datum van dit persbericht weergeeft. Wij hebben geen verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.