Transparantieverklaring van Fidelity Management & Research LLC : Verwerving van een deelneming

Fidelity Management and Research LLC (FMR), met adres op PO Box 82 Devonshire street, Boston, Massachusetts, 02109, USA, heeft de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 18 mei 2009 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden, en toen 3,11% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat. naam datum # noemer % drempel stemrechten stemrechten Fidelity Management and 18/05/2009 > 3 % 3 726 317 120 000 000 3,11 % Research LLC De beschreven controleketen is de volgende: "The holdings may be held by direct or indirect subsidiaries of FMR LLC." (De deelnemingen worden mogelijk aangehouden door rechtstreekse of onrechtstreeks filialen van FMR LLC.) De verklaring is te vinden op: http://www.investorrelations.umicore.com/nl/shareInformationN/shareholderStructureN/DeclarationsN/FMR_20090520.pdf Voor meer informatie Investor Relations: Dhr. Tim WEEKES - +32 2 227 73 98 - tim.weekes@umicore.com Dhr. Geoffroy RASKIN - +32 2 227 71 47 - geoffroy.raskin@umicore.com Pers: Dhr. Bart CROLS - +32 2 227 71 29 - +32 476 98 01 21 - bart.crols@umicore.com Umicore profiel Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services en Zinc Specialties. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, of dat nu is voor producten voor alledaags gebruik of voor toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Ongeveer 50 % van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en ongeveer 80 % van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van 'schone' technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage. De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2008 een omzet van ¤ 9,2 miljard (inkomsten van ¤2,1 miljard, metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 15 500 mensen in dienst. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.