Befimmo COMM.V.A. - Mededeling betreffende de openstelling van een openbaar inschrijving op nieuwe aandelen met voorkeurrechten

Befimmo Comm.VA publiceert deze mededeling conform artikel 593, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze mededeling wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ("CBFA") en van de beslissing van de zaakvoerder om het kapitaal te verhogen. Deze mededeling is geen aanbod tot aankoop van, of intekening op beleggingsinstrumenten. Befimmo Comm.VA meldt, onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring door de CBFA van het prospectus betreffende de verrichting, en anderzijds de beslissing van haar zaakvoerder op 3 juni 2009 om hiertoe over te gaan, dat Befimmo Comm.VA in principe van 4 juni tot en met 18 juni 2009, openbaar nieuwe aandelen ter intekening zal aanbieden, met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Het voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 17 van de bestaande aandelen van Befimmo Comm.VA. De aandeelhouders die hun aandelen in nominatieve vorm bezitten, zullen van Befimmo Comm.VA een mededeling ontvangen met informatie over hun aantal voorkeurrechten en over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. De aandeelhouders die hun aandelen bezitten in een effectenrekening, zullen in principe door hun financiële instelling worden geïnformeerd over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. De aandeelhouders die aandelen aan toonder bezitten, kunnen ingaan op het aanbod door hun voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 17, voor te leggen aan het loket van de financiële instelling van hun keuze, volgens de voorwaarden in het prospectus. Coupon nr. 17 zal in principe op 3 juni 2009 worden afgeknipt (na sluiting van de beurs). De voorkeurrechten en de nieuwe aandelen zullen worden genoteerd op Euronext Brussels en op Euronext Paris. De praktische voorwaarden van het bod en de andere wettelijk verplichte informatie worden verduidelijkt in het prospectus. De uitgifteprijs en de ratio voor de uitoefening van het voorkeurrecht zullen worden gepubliceerd in de vorm van een supplement bij het prospectus, uiterlijk op de eerste dag van het bod (in principe op 4 juni 2009). Het prospectus, dat zal worden goedgekeurd door de CBFA, en zijn supplement zullen het voorwerp zijn van een paspoortprocedure bij de Franse Autorité des marchés financiers ("AMF"), teneinde Franse aandeelhouders en beleggers in staat te stellen in te tekenen op het bod. Voor het persbericht klik op onderstaande link : Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.