Verklaring Raad van Bestuur Fortis N.V. en Fortis SA/NV inzake dividenduitkering over boekjaar 2009

Op 15 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van Fortis N.V. en Fortis SA/NV ("de moedermaatschappijen") bevestigd dat er voor het boekjaar 2008 geen dividend wordt voorgesteld. Door dit besluit worden de aanstaande couponbetalingen op de uitstaande FRESH en CASHES betaalbaar door middel van de uitgifte van aandelen Fortis via de zogenoemde 'alternative coupon satisfaction method'- conform de voorwaarden van de FRESH en CASHES- en dit totdat de moedermaatschappijen officieel aankondigen de dividenduitkering weer te zullen hervatten. De recente Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV heeft haar goedkeuring gegeven aan het voorstel om de uitkeerbare reserves wederom op te bouwen. Naar aanleiding van dit besluit is de Raad van Bestuur van de moedermaatschappijen bijeengekomen om te beraadslagen over een eventuele hervatting van de dividenduitkering over het boekjaar 2009. De Raad van Bestuur kondigt hierbij het voornemen aan de uitkering van dividend over het boekjaar 2009 te hervatten. Die dividenduitkering is naar verwachting gelijk aan of overtreft het minimale dividendrendement volgens de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES, namelijk een dividendrendement van tenminste 0,5% (in overeenstemming met de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES). Als gevolg van deze aankondiging van de hervatting van de dividenduitkering op het aandeel Fortis is het verplichte gebruik van de 'alternative coupon satisfaction method' voor de gestanddoening van de te betalen coupons op de FRESH en de CASHES niet langer van toepassing. Dientengevolge zal de coupon op de CASHES van 19 juni 2009 (te betalen door Fortis Bank) en die op de FRESH van 7 augustus 2009 (te betalen door de moedermaatschappijen) in contanten worden betaald. Meer informatie betreffende de CASHES en de FRESH is beschikbaar op http://www.fortisbank.com/nl/debtinvestors/disclaimer_prospectuses.asp, op http://www.holding.fortis.com/nl/debtinvestors/fortis_debt_investors.asp en op http://www.holding.fortis.com/nl/uwvragen. Fortis Holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) een participatie van 75% in Fortis Insurance Belgium, (2) Fortis Insurance International, (3) een belang van 45% in Royal Park Investments - een entiteit waarin een gestructureerde kredietenportefeuille is ondergebracht - en (4) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. Fortis Insurance Belgium is marktleider en een vooraanstaande speler op de markt voor Employee Benefits. De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk - waar Fortis de derde grootste speler is op de markt voor particuliere autoverzekeringen - Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal - waar Millenniumbcp Fortis een duidelijke marktleider is - China, Maleisië, India en Thailand. Fortis telt momenteel meer dan 10.000 medewerkers. Perscontact: Brussel : +32 (0)2 228 82 92 Utrecht: +31 (0)30 226 32 61 Investor Relations: Brussel : +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.