Aandeelhouders Delhaize Groep keuren dividend over boekjaar 2008 goed

BRUSSEL, België, 28 mei 2009 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, kondigde vandaag aan dat haar aandeelhouders tijdens haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering de jaarrekening over het boekjaar 2008 en de uitkering van een brutodividend van EUR 1,48 hebben goedgekeurd. Na aftrek van 25% roerende voorheffing resulteert dit in een nettodividend van EUR 1,11 per aandeel. Het dividend over 2008 zal betaalbaar worden gesteld aan houders van gewone aandelen tegen afgifte van coupon nr. 47. Het Delhaize Groep aandeel zal vanaf 1 juni 2009 ex-coupon worden verhandeld. De record date is 3 juni 2009 en de betaaldatum is 4 juni 2009. De ADR dividend record date is 3 juni 2009 en aan de houders van ADR's zal het dividend worden uitbetaald via Citibank vanaf 9 juni 2009. Tijdens de Algemene Vergadering bevestigde Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, de eerder meegedeelde winstvooruitzichten voor het boekjaar 2009. De aandeelhouders keurden de hernieuwing van de mandaten van Mevrouw Claire Babrowski, Dhr. Pierre-Olivier Beckers, Graaf Jacobs de Hagen en Dhr. Didier Smits goed voor een periode van drie jaar. Het mandaat van Dhr. Jack L. Stahl, die op 1 augustus 2008 tot bestuurder werd benoemd om het nog lopende mandaat van Dr. William Roper te vervolledigen, werd door de aandeelhouders bevestigd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2009. De aandeelhouders bevestigden dat Mevrouw Claire Babrowski, Graaf Jacobs de Hagen en Jack L. Stahl voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en benoemden hen als onafhankelijke bestuurders volgens dit Wetboek. De uiteenzettingen en presentaties van de Algemene Vergadering zijn beschikbaar op de website van Delhaize Groep (www.delhaizegroep.com). De notulen van de vergadering en de resultaten van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van de Groep. » Contacts Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 Barbera Hoppenbrouwers (media): + 32 2 412 86 69 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.