TenCate Geotube®-technologie verkozen voor projecten in Nigeria en Verenigde Staten

TenCate Geosynthetics is in zowel Nigeria als de Verenigde Staten als leverancier betrokken bij projecten waarbij TenCate Geotube®-technologie wordt gebruikt. In Nigeria wordt TenCate Geotube® toegepast bij de versterking en bescherming van oevers in de Niger-delta. In de VS werkt TenCate Geosynthetics met het US Corps of Engineers aan het herstel en de bescherming van de kuststrook van Grand Isle in New Orleans (Louisiana). TenCate Geotube® is een door TenCate ontwikkeld systeem waarbij een zeer grote buisvormige textiele container wordt volgespoten met lokaal aanwezig zand of slib. Doordat dit systeem plaatselijke bouwstoffen benut, is dit een meer duurzame oplossing dan traditionele materialen voor oeverbescherming als (gewapend) beton en rotsblokken of stenen, die vaak over grote afstanden moeten worden aangevoerd. Het systeem is tevens effectiever dan het opspuiten van zand, dat gedeeltelijk weer door het stromende water wordt meegenomen. Bovendien kan TenCate Geotube® goed in het landschap worden geïntegreerd en is het daardoor ook van ecologische waarde. Deze technologie heeft zich inmiddels op tientallen locaties ter wereld bewezen en wordt wereldwijd in toenemende mate beschouwd als duurzame oplossing. Niger-delta (Nigeria) De Niger Delta Development Commission is een aantal jaren geleden gestart met de ontwikkeling van de Niger-delta. De oevers van de Niger zijn hier sterk onderhevig aan erosie. Daardoor dreigen huizen te verzakken en dorpen te verdwijnen. De technologie van TenCate Geosynthetics EMEA bleek hiervoor de meest passende oplossing. Om de stromings- en golfbelasting tegen te gaan, worden op de bodem van de rivier zogeheten stortebedden aangebracht om het uitslijten van de bodem ten gevolge van de stroming te neutraliseren. Hierop worden de TenCate Geotube®-units geïnstalleerd. Grand Isle (Louisiana, VS) TenCate Geosynthetics North America werkt in het Amerikaanse Louisiana met het US Corps of Engineers aan een project op Grand Isle nabij New Orleans. Voor het herstel van de schade die de orkanen Gustav en Ike in 2008 hebben aangericht en ter bescherming van de kustlijn wordt hier een 9600 meter lange rij TenCate Geotube®-containers geplaatst. De containers vormen de kern van wat uiteindelijk - door zandverstuiving - een rij duinen gaat worden. Het systeem stimuleert natuurlijke duinvorming zonder dat grote hoeveelheden zand hoeven te worden opgezogen, wat verstorend kan zijn voor het leven op de zeebodem. Een speciale coating zorgt ervoor dat duinzand tijdens een orkaan nauwelijks nog wordt weggespoeld en biedt extra bescherming tegen afkalving en afbraak van het systeem ten gevolge van uv-straling. TenCate is als leverancier van geotextielen van oudsher betrokken bij toonaangevende weg- en waterbouw projecten over de gehele wereld. Deze in het oog springende projecten zijn van belang om in de wereld meer aandacht te vragen voor duurzame bouwmethoden die het milieu sparen en transport van bouwmaterialen minimaliseren. Koninklijke Ten Cate nv Almelo, dinsdag 2 juni 2009 Voor meer informatie: Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development Telefoon : 0546 544 977 Mobiel : 0612 96 17 24 E-mail : f.spaan@tencate.com Internet : www.tencate.com Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar. Email naar: media@tencate.com Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX). TenCate Geosynthetics ontwikkelt en produceert synthetische weefsels, non-wovens, grids en ontwerpt oplossingen en systemen voor infrastructuur, civiele techniek en weg- en waterbouw. TenCate Geosynthetics heeft productievestigingen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.