Befimmo Comm. V.A - Openbaar aanbod tot inschrijving op 3 731 134 nieuwe aandelen

Befimmo lanceert een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht voor een bedrag van 166,595,133 ¤, via de uitgifte van 3,731,134 nieuwe aandelen. Deze operatie geniet de steun van de hoofdaandeelhouder van Befimmo, Fortis Insurance Belgium (en verbonden vennootschappen), die zich ertoe heeft verbonden deel te nemen aan de operatie door de totaliteit van haar voorkeurrechten uit te oefenen. Dit komt overeen met intekening op 701,351 nieuwe aandelen voor een bedrag van 31,315,322 ¤. De uitgifteprijs werd vastgesteld op 44.65 ¤ per nieuw Befimmo-aandeel en komt overeen met een disagio van 24.45 % tegenover de gewogen gemiddelde koers van 3 juni 2009 van 62.47 ¤, verminderd met het bedrag van het interimdividend. Op 31 maart 2009 bedroeg de netto waarde per Aandeel, met inbegrip van het resultaat van het eerste semester 2008/2009, 65,67¤. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dexia Bank België NV, Fortis Bank NV en ING België treden in deze operatie op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. KBC Securities SA is Joint Lead Manager. Voor het persbericht klik op onderstaande link : Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.