Corio kondigt een plaatsing aan van nieuwe aandelen en ingekochte eigen aandelen

http://www.corio-eu.com/modules/news/document/default/viewcontent.aspx?ContentID=429&ItemId=103&selectedid=103 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.