Boskalis stelt omwisselverhouding dividend vast op 1:14,5

Papendrecht, 5 juni 2009 Op 14 mei 2009 is het dividend van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. over het boekjaar 2008 vastgesteld op ¤ 1,19 per gewoon aandeel, naar keuze in gewone aandelen of in contanten. Bij een uitkering in gewone aandelen zullen aandeelhouders 1 nieuw gewoon aandeel ontvangen per 14,5 dividendrechten van gewone aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op NYSE Euronext Amsterdam gedurende de periode van 3, 4 en 5 juni 2009. Op basis van de omwisselverhouding van 1:14,5 en een koersgemiddelde van ¤ 17,39 is de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk aan de waarde van het dividend in contanten. Het dividend in contanten en het dividend in aandelen worden vanaf woensdag 10 juni 2009 betaalbaar gesteld. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst. Voor nadere inlichtingen: Martijn L.D. Schuttevâer Director Investor Relations & Corporate Communications Telefoon: 078 69 69 822 / 06 200 10 232 Telefax: 078 69 69 020 E-mail: m.l.schuttevaer@boskalis.nl Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.