Befimmo Comm.V.A. - Openbaar aanbod tot inschrijving op 3 731 134 nieuwe aandelen : Erratum

Brussel, 9 juni 2009 - De Nederlandse versie van het persbericht waarin de voorwaarden van het aanbod tot kapitaalverhoging van Befimmo Comm.V.A. werden meegedeeld (Openbaar aanbod tot inschrijving op 3.731.134 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld, met voorkeurrecht - 3 juni 2009), bevat een fout in de paragraaf over het Dividend, op pagina 3 van het persbericht. Deze paragraaf moet als volgt worden begrepen: « Dividend De operatie zal geen invloed hebben op het rendement van het dividend. In dit verband geven de bestaande aandelen recht op een interimdividend dat al is vastgesteld op 3,36 ¤ bruto. Ter gelegenheid van de algemene vergadering van december 2009 zou voorgesteld worden om een saldo dividend van 1,04 ¤ toe te kennen voor alle bestaande en nieuwe aandelen. » Alleen de aandelen die vóór de kapitaalverhoging bestaan, geven recht op een interimdividend. *** Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.