Intervest Offices realiseert duurzaamheidprojecten

Intervest Offices heeft een belangrijke stap gezet in het vergroenen van haar energieverbruik door het aangaan van een contract voor de levering van groene stroom. Daarnaast worden daken van logistieke centra aangewend voor de opwekking van stroom door middel van zonneceltechnologie. Intervest Offices is met haar energieleverancier Electrabel een contract aangegaan om per 1 juni 2009 groene stroom (AlpEnergie) af te nemen. Door het multi-tenant karakter van haar kantoorportefeuille is zij bij uitstek in staat om een leidende rol te spelen in het energieverbruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en installaties. De condities van het nieuwe contract zijn dermate aantrekkelijk dat een kostenbesparing kan gerealiseerd worden van gemiddeld meer dan 10% (afhankelijk van het verbruik). Deze kostenbesparing komt ten goede van de huurders door lagere gemeenschappelijke lasten bij een zelfde verbruik. Naast afname van groene stroom zal dit jaar een begin worden gemaakt met het opwekken van dergelijke klimaatneutrale energie door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van een drietal logistieke gebouwen. Dit betreft de objecten in Boom (Industrieweg 18), Puurs (Veurstraat 91) en Wommelgem (Koralenhoeve 25). Het betreft in totaliteit circa 88.000 m² dakoppervlakte die zal uitgerust worden met zonnepanelen. Intervest Offices heeft ervoor gekozen om niet zelf te investeren in de realisatie van de fotovoltaïsche installatie. Met het oog op de realisatie van dit project heeft Intervest Offices een opstalovereenkomst afgesloten van 20 jaar met Invictus nv gespecialiseerd in de realisatie van dergelijke grootschalig projecten. Invictus nv zal ook instaan voor het beheer en de uitbating van de installaties. Bij het einde van de opstalovereenkomst dienen de installaties door de opstalhouder te worden verwijderd. Intervest Offices heeft echter het recht de installaties te behouden mits een op dat ogenblik nader over een te komen prijs. De opstalvergoeding die Intervest Offices realiseert is afhankelijk van het totaal geïnstalleerde vermogen. Dit vermogen kan actueel geraamd worden op circa 5.304 KW piek. De jaarlijkse netto geïndexeerde inkomsten zullen circa ¤ 106.000 bedragen vanaf het ogenblik van het in dienst stellen van de installaties hetgeen stelselmatig voorzien is in de loop van 2009. Een deel van de opgewekte energie kan ook aan gunstige tarieven door de huurders van de respectievelijke gebouwen worden afgenomen waarmee zij een besparing van hun operationele kosten kunnen realiseren. Duurzaamheid is met bovenstaande acties op een prominente plaats op de agenda geplaatst. Jean-Paul Sols - CEO: "Onze initiatieven inzake duurzaamheid tonen aan dat economische doelstellingen en ecologie perfect kunnen samengaan. Het is dus niet enkel een kwestie van corporate social responsibility maar tevens een middel om de dialoog met onze huurders nog te versterken" Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.