Herstel Heijmans in tweede helft 2009

Financiële positie versterkt, onderliggend resultaat verbeterd Kernpunten 2009 ·         Herstel resultaten: netto resultaat in tweede helft 2009 van ? 3 miljoen; ·         Netto resultaat 2009 sterk beïnvloed door kosten turn-around, crisismaatregelen en herfinanciering; ·         Netto schulden gereduceerd, solvabiliteit versterkt; ·         Verbetering onderliggende operationele resultaten ondanks sterke teruggang Vastgoed; ·         Beperkte afwaardering grondposities in 2(e) halfjaar; ·         Goede progressie in uitvoering strategie; compacter Heijmans met focus op Nederland en een gezonde vermogenspositie; ·         Situatie op woningmarkt blijft somber. Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur : "2009 is een jaar met twee gezichten. Na negatieve resultaten in de eerste 6 maanden zien we herstel in de tweede helft van het jaar. We hebben de bakens verzet en dat heeft resultaat gehad. Heijmans is een eind op de goede weg: de financiële positie is versterkt en het onderliggend resultaat verbeterd." [HUG#1392808] Volledig persbericht: http://hugin.info/130707/R/1392808/350239.pdf