Delhaize Groep lanceert nieuw overnamebod voor aandelen van haar Griekse dochteronderneming Alfa Beta Vassilopoulos

BRUSSEL, België - 12 maart 2010 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat ze via haar 100% Nederlandse dochteronderneming Delhaize "The Lion" Nederland B.V. (Delned) een vrijwillig openbaar overnamebod lanceert van EUR 35.73 voor de verwerving van alle gewone geregistreerde aandelen van Delhaize Groep's Griekse dochteronderneming "Alfa Beta" Vassilopoulos S.A. (Alfa Beta), die nog niet door één van de ondernemingen van Delhaize Groep worden aangehouden. Delhaize Groep bezit via Delned momenteel meer dan 90% van de aandelen aangehouden in Alfa Beta. De voorgestelde aanbodprijs bedraagt  EUR 35.73 en komt overeen met de volume gewogen gemiddelde slotkoers (VWAP) van de laatste 6 maanden van het Alfa Beta aandeel en vertegenwoordigt een premie van EUR 1,37 boven de vorige aanbodprijs van EUR 34, aangeboden in 2009. Na het einde van de betrokken periode, zal Delhaize Groep via haar dochteronderneming Delned het uitkooprecht uitoefenen op alle aandelen die niet verkocht werden tijdens de periode van het overnamebod (squeeze-out right). Bij het bereiken van 95% van de stemrechten van Alfa Beta is Delned van plan om over te gaan tot de stopzetting van de notering van de aandelen van Alfa Beta op de beurs van Athene. Vanaf de bekendmaking van dit overnamebod tot het einde van de acceptatieperiode, is Delned van plan om aandelen aan te kopen op de markt of OTC (Over The Counter) aan EUR 35,73 per aandeel. Dit vrijwillig overnamebod volgt op een ander vrijwillig overnamebod gelanceerd op 18 mei 2009 voor de verwerving van alle gewone geregistreerde aandelen van Alfa Beta. Op het einde van de acceptatieperiode op 9 juli 2009 bezat Delned 89,56% van Alfa Beta. Op 9 februari 2010 bereikte Delned de drempel van 90% van de aandelen van Alfa Beta. Delned heeft een prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de Hellenic Capital Market Commission (CMC). Na een periode van beoordeling en goedkeuring door de CMC, zal de prospectus gepubliceerd worden en zal de acceptatieperiode van het overnamebod van start gaan. Tijdens deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen verkopen. Gelieve de website van de Athens Exchange (www.athex.gr) te raadplegen voor de officiële mededeling in verband met dit overnamebod. Alfa Beta is een Griekse voedingsdistributeur opgericht in 1969. Op het einde van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Alfa Beta uit 216 winkels (waarvan 165 zelfuitgebate, 39 geaffilieerde, 10 cash-and-carry winkels en 2 low-cost supermarkten). In 2009 bedroegen de geconsolideerde opbrengsten van Alfa Beta EUR 1,47 miljard en de netto geconsolideerde winst ongeveer EUR 32,6 miljoen. Eind 2009 stelde Alfa Beta 9 586 mensen tewerk. Alfa Beta is genoteerd op de beurs van Athene (BASIK) sinds 1990. Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten. Op het einde van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 732 winkels. In 2009 boekte Delhaize Groep EUR 19,9 miljard aan opbrengsten en EUR 514 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2009 stelde Delhaize Groep ongeveer 138 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com » Contacten Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48 Geert Verellen: + 32 2 412 83 62 Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61 Barbera Hoppenbrouwers (media): + 32 2 412 86 69 Waarschuwingen Deze persmededeling is noch een aanbod tot aankoop, noch een aansporing tot het kopen van gewone geregistreerde aandelen van Alfa Beta, noch een aansporing tot aanvaarding van het overnamebod. Delned zal het overnamebod enkel conform het reglement dat uiteengezet werd in de prospectus plaatsen en de informatie in deze persmededeling werd op basis van de prospectus opgesteld. Delhaize Groep, Delned, en zijn financiële raadgevers maken in geen geval aanbevelingen opdat de aandeelhouders van Alfa Beta zouden deelnemen aan het overnamebod. Het in deze bekendmaking vermeld overnamebod wordt niet gedaan, en aanbiedingen zullen niet worden aanvaard van, of in naam en voor rekening van houders van aandelen van Alfa Beta, in rechtsgebieden waarin dergelijk overnamebod de wetten en regelgevingen van deze rechtsgebieden niet zou naleven. Personen die in het bezit komen van deze bekendmaking, de prospectus (waarnaar hierboven wordt verwezen) of andere documenten met betrekking tot dit overnamebod of andere effecten waarnaar hierboven wordt verwezen, dienen zichzelf te informeren met betrekking tot deze beperkingen en dienen deze na te leven. VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen omtrent strategische overnames, toekomstige strategieën en de verwachte voordelen van deze strategieën. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals 'vooruitzichten', 'verwachtingen', 'geloven', 'schatten', 'beogen', 'voorspellen', 'begroten', 'voorzien', 'strategie', 'zou kunnen', 'doelstelling', 'anticiperen', 'nastreven', 'plannen', 'verwachten', 'vermoedelijk', 'zullen', 'zouden' of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. [HUG#1393221] Persbericht in pdf formaat: http://hugin.info/133961/R/1393221/350569.pdf