Fortis publiceert nieuw Governance Charter op www.fortis.com

Vandaag publiceert Fortis het nieuwe Governance Charter(([1])) op www.fortis.com. Dit Charter vervangt het Governance Statement van het oude Fortis. Fortis heeft haar Corporate Governance Charter herzien om het af te stemmen op de gewijzigde samenstelling en karakter van het bedrijf en op de nieuwe nationale en internationale regelgeving en richtlijnen, die in de loop van 2009 zijn ingevoerd. Het nieuwe charter werd op 9 maart jl. door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De samenstelling en de bevoegdheden van de verschillende bestuurscomités werden herzien, evenals de instelling van een nieuw Corporate Governance Committee. Een gestroomlijnde managementstructuur werd ingevoerd, waarbij het (Group) Management Committee het (Group) Executive Committee adviseert en een nauwere samenwerking bevordert met de operationele vennootschappen in de verschillende landen. Verder besteedt het charter aandacht aan het bezoldigingsbeleid zowel voor niet-uitvoerende als uitvoerende bestuursleden. Hoewel de Belgische noch Nederlandse regelgeving/wetgeving inzake deugdelijk bestuur dit niet uitdrukkelijk bepaalt, zal dit hoofdstuk tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarom wordt het bezoldigingsbeleid voorlopig niet op de website geplaatst. Tenslotte is het belangrijk om aan te stippen dat de Raad van Bestuur bij het opstellen van het charter de Belgische aangepaste Corporate Governance Code zoals gepubliceerd op 12 maart 2009 -en van toepassing op de verslagjaren die op of na 1 januari 2009 aanvangen-  als referentiecode heeft aangenomen. Verder werd het charter ook uitvoerig getoetst aan de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code Frijns'). Deze herziene Nederlandse Corporate Governance Code werd op 1 januari 2009 van kracht nadat het was verankerd in de Nederlandse vennootschapswetgeving middels een besluit van 3 december 2009. Het nieuwe Fortis Governance Charter is voorlopig enkel beschikbaar in het Engels. De Nederlandse en Franse versie zullen eind maart e.k. op de website worden gepubliceerd. Fortis is een internationale verzekeringsmaatschappij die op ruim 180 jaar vakkennis en ervaring kan terugblikken. Als één van de 20 grootste Europese verzekeraars, heeft Fortis ervoor gekozen om zich toe te spitsen op Europa en Azië, twee regio's die samen het grootste aandeel in de wereldwijde verzekeringsmarkt opeisen. In België is de maatschappij via AG Insurance de onbetwistbare marktleider voor zowel individuele levensverzekeringen als Employee Benefits, en ook één van de topspelers in Niet-Leven. Internationaal gezien is Fortis nadrukkelijk aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, als tweede grootste verzekeraar voor privé voertuigen. De maatschappij heeft verder dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Oekraïne en Hong Kong. Daarnaast onderscheidt Fortis zich door de ontwikkeling van partnerships met belangrijke distributeurs in Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis telt meer dan 10.000 werknemers en int jaarlijks ongeveer 15 miljard euro verzekeringspremies. De activa van Fortis omvatten een deelname van 75% in AG Insurance, 100% van Fortis Insurance International, een belang van 45% in Royal Park Investments en financiële activa en passiva van verschillende andere financieringsvehikels. Perscontact: Brussel : +32 (0)2 565 22 66 Investor Relations: Brussel : +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66 PR 2010 - 007 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Het Governance Charter beschrijft het ondernemingsbestuur van Fortis. Het Governance Statement wordt voortaan een hoofdstuk in het Jaaroverzicht 2009 zoals voorgeschreven in Principe 9.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 en in het Nederlandse 'Besluit van 20 maart 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag'. [HUG#1393644] Pdf versie persbericht: http://hugin.info/134212/R/1393644/350717.pdf