Volledige plaatsing obligatielening

Intervest Offices plaatst met succes een obligatielening met looptijd 5 jaar voor een totaal bedrag van ? 75 miljoen Berchem, 10 juni 2010 Vastgoedbevak Intervest Offices kondigt aan dat door de sterke vraag met betrekking tot de uitgifte van obligaties op 5 jaar, het maximumbedrag van ? 75 miljoen integraal kon geplaatst worden. De inschrijvingsperiode is van start gegaan vandaag 10 juni 2010 *. De betaaldatum is vastgesteld op 29 juni 2010. De obligaties zullen voor verhandeling worden toegelaten op Euronext Brussels op 29 juni 2010. De obligatielening wordt uitgegeven tegen 100,875 % en terugbetaald tegen 100 % van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De lening draagt een coupon van 5,10 % bruto per jaar en vervalt op 29 juni 2015. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs van 100,875 % bedraagt 4,90 % op jaarbasis. Bank Degroof en KBC zijn samen opgetreden als Joint Lead Managers. De opbrengst van de obligatielening zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: INTERVEST OFFICES NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87 * De inschrijvingsperiode zal dus formeel vervroegd afgesloten worden op maandag 14 juni 2010 na beurs. Gereglementeerde informatie - occasionele informatie: in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. [HUG#1423105]