Heineken N.V. boekt 17% autonome groei van de nettowinst (beia) over eerste halfjaar 2010

Amsterdam, 25 augustus 2010 - Heineken N.V. heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: * De nettowinst (beia) is autonoom met 17% gestegen als gevolg van een hogere EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst (beia) bedroeg € 621 miljoen; * De nettowinst steeg met 42% tot € 695 miljoen, deels ten gevolge van positieve bijzondere baten; * Er was een sterke vrije operationele kasstroom die toenam van € 383 miljoen tot € 699 miljoen, waardoor de netto schuldpositie en de rentekosten gunstig zijn beïnvloed; * De EBIT (beia) is autonoom met 5,7% gegroeid dankzij besparingen ter waarde van € 104 miljoen in het kader van het Total Cost Management-programma, betere marges per hectoliter en de sterke resultaten van de joint ventures van Heineken, waardoor het lagere volume en de hogere marketinginvesteringen werden gecompenseerd; * Het Heineken® volume in het internationaal premiumsegment nam met 4,1% toe en is daarmee sneller gegroeid dan de portfolio als geheel; * Het Groep biervolume daalde autonoom met 2,3% door het effect van de zwakke economie en accijnsverhogingen, dat ten dele gecompenseerd werd door een sterke groei in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; * Heineken verwacht over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers; * De integratie van FEMSA Cerveza verloopt voorspoedig en volgens schema; * Het interimdividend bedraagt € 0,26 per aandeel (2009: € 0,25). +------------------------------------------------------------------------------+ | Kerncijfers 1e halfjaar 1e halfjaar Autonome| | 2010   2009   Mutatie   groei| |  | +------------------------------------------------------------------------------+ |  (miljoen hl)   (miljoen hl)        | | | | Groep biervolume 86,4   78,0   11%   -2,3%| | | | Geconsolideerd -3,9%| |biervolume 63,9   60,8   5,3%   | | | |  | | Heineken® volume in | |premiumsegment 12,8   12,3   4,1%   4,1%| | | |   | |  | |   (miljoen € )   (miljoen € )       | | | | Opbrengsten 7.520   7.147   5,2%   -2,0%| | | | EBIT 1.193   925   29%    | | | | EBIT (beia) 1.129   993   14%   5,7%| | | | Nettowinst 695   489   42%    | | | | Nettowinst (beia) 621   483   29%   17%| | | | Vrije operationele  | |kasstroom 699   383   83%   | | | |                | | | | Netto | |schuldpositie/EBITDA  | |(beia) 2,6*   3,1       | | | |   (€ )   (€ )        | | | | Verwaterde winst per  | |aandeel 1,31   1,00   31%   | | | | Verwaterde winst per  | |aandeel (beia) 1,18   0,99   19%   | +------------------------------------------------------------------------------+ * inclusief FEMSA Cerveza op jaarbasis (pro forma) Verklaring van de CEO Jean‑François van Boxmeer, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Heineken N.V.: "Heineken heeft het eerste halfjaar van 2010 een sterke autonome nettowinstgroei geboekt. De marktsituatie in Europa en de Verenigde Staten bleef uitdagend, maar in Afrika en Azië hebben we een sterke groei van het Groep biervolume gerealiseerd. De effectiviteit van onze premiumstrategie werd ondersteund door de aanhoudend sterke resultaten van het Heineken merk, dat wederom beter presteerde dan onze portfolio als geheel en de totale biermarkt. Daarnaast hebben we nog eens EUR 104 miljoen aan kostenbesparingen gerealiseerd via ons Total Cost Management-programma. We hebben een goede uitgangspositie voor de toekomst. Onze grotere aanwezigheid in Latijns-Amerika is een waardevolle aanvulling op onze sterke posities in Afrika en Azië, waar we onverminderd uitstekende mogelijkheden zien voor verdere volumegroei. Onze focus op de kasstroom heeft onze balans versterkt en onze belangrijkste merken profiteren van de hogere marketinginvesteringen. De activiteiten om de recent overgenomen bedrijfsonderdelen te verbeteren werpen vruchten af en we hebben belangrijke vorderingen geboekt bij de integratie van FEMSA Cerveza". Verwachting voor het gehele jaar 2010 Voor de korte termijn blijft Heineken behoedzaam ten aanzien van de ontwikkeling van de bierconsumptie in Europa en de Verenigde Staten, vanwege de aanhoudend zwakke consumentenbestedingen en de geplande bezuinigingsmaatregelen in veel landen. Het volume in Latijns-Amerika, Afrika en Azië zal naar verwachting blijven groeien. Het gematigd positieve effect van de prijsverhogingen in de eerste helft van 2010 zal ook in de tweede helft van het jaar doorwerken. Het internationale premiumsegment zal naar verwachting sneller blijven groeien dan de biermarkt als geheel, en het Heineken® merk zal daarvan profiteren. Heineken handhaaft de focus op merkenopbouw en verhoogt de investeringen in belangrijke merken. Deze kosten worden gecompenseerd door lagere inkoopkosten. Het Total Cost Management-programma zal in de tweede helft van het jaar verdere besparingen opleveren. Daarnaast besteedt Heineken aandacht aan de resultaten van bedrijfsonderdelen die de afgelopen 3 jaar zijn overgenomen, waaronder FEMSA Cerveza, en aan het vrijmaken van synergieën. De vrije operationele kasstroom blijft sterk. Heineken blijft onverminderd streven naar een verdere vermindering van de netto schuldpositie, met als doel een ratio Netto schuldpositie/EBITDA (beia) van minder dan 2,5 en een kasconversieratio van meer dan 100% in 2010 en 2011. Voor 2010 worden de kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa geraamd op € 800 miljoen, met inbegrip van € 200 miljoen voor FEMSA Cerveza over de 8 maanden vanaf 1 mei 2010. Voor het gehele jaar 2010 verwacht Heineken een effectief belastingtarief (beia) van 27%-29%, inclusief FEMSA Cerveza en bijzondere posten in de normale bedrijfsuitoefening. Het effectieve belastingtarief (beia) in de tweede helft van 2010 zal autonoom stijgen ten opzichte van het tarief in de tweede helft van 2009, toen enkele bijzondere posten leidden tot een lager belastingtarief. Voor 2010 verwacht Heineken, inclusief FEMSA Cerveza, een gemiddelde rentevoet van circa 6%. Op basis van het bovenstaande verwacht Heineken over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers. Interimdividend In het dividendbeleid van Heineken N.V. wordt gestreefd naar een dividenduitkering van 30%-35% van de nettowinst (beia) over het gehele jaar en een interimdividend van 40% van het totale dividend per aandeel over het voorafgaande jaar. In overeenstemming hiermee wordt op 3 september 2010 een interimdividend uitgekeerd van EUR 0,26 (eerste halfjaar 2009: EUR 0,25) per aandeel van EUR 1,60 nominaal. De aandelen Heineken N.V. noteren op 26 augustus 2010 ex-dividend. Agenda Heineken N.V. Derde kwartaalbericht 2010 27 oktober 2010 Capital Markets Day Heineken 2 november 2010 Jaarresultaten 2010 16 februari 2011 Eerste kwartaalbericht 2011 20 april 2011 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 april 2011 Aandeelhouders Persinformatie Beleggers- en analisteninformatie John G. Clarke Jan van de Merbel Telefoon: 020 5239 355 Telefoon: 020 5239 590 John.G.Clarke@heineken.com investors@heineken.com Financial Dynamics Charlie Armitstead Tel: +44 7703 330 269 charles.armitstead@fd.com De presentatie voor beleggers en analisten wordt vandaag vanaf 15:00 Nederlandse tijd rechtstreeks vanuit Londen uitgezonden via de Heineken website. De presentatie kan via de website http://www.heinekeninternational.com/webcast/investors worden gevolgd en is na afloop beschikbaar om te downloaden. Noot voor de redactie: Heineken is een van 's werelds grootste bierbrouwers en voert een beleid dat is gericht op groei en onafhankelijkheid. Het Heineken merk, dat de naam van de oprichter van het bedrijf draagt, is in vrijwel alle landen verkrijgbaar en geldt wereldwijd als het meest waardevolle premiumbiermerk. Heineken streeft ernaar 's werelds meest waardevolle merkenportfolio op te bouwen en een toonaangevende bierbrouwer te zijn in alle markten waarin de onderneming opereert. Heineken bezit 140 brouwerijen in meer dan 70 landen en heeft in 2009 op pro forma-basis 165,7 miljoen hectoliter bier verkocht. Qua volume is Heineken de grootste brouwer van Europa en de derde brouwer wereldwijd. Heineken streeft naar een verantwoorde marketing en consumptie van zijn meer dan 200 internationale premiummerken, regionale en lokale merken, speciaalbieren en ciders. Tot de merkenportfolio van Heineken behoren Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger en Żywiec. In 2009 bedroegen de totale opbrengsten EUR 16,9 miljard en was de EBIT (beia) EUR 2,3 miljard op pro forma-basis, met inbegrip van FEMSA Cerveza. Er werkten het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 75.000 mensen bij Heineken. De aandelen van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg worden opgevraagd onder de fondscodes HEIA.NA en HEIO.NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEIO.AS. Actuele informatie is beschikbaar op de website van Heineken: http://www.heinekeninternational.com. Voorbehoud Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die betrekking hebben op de financiële positie en de resultaten van Heineken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die worden genoemd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die Heineken niet onder controle heeft en/of niet nauwkeurig kan inschatten, zoals bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de economie, het handelen van andere marktspelers, veranderingen in consumentenvoorkeuren, het vermogen om overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte synergieën te realiseren, de kosten van grondstoffen, schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, veranderingen in belastingtarieven, wijzigingen in de wetgeving, pensioenkosten, het handelen van regulerende instanties en het weer. Deze en andere risicofactoren worden gedetailleerd beschreven in de elk jaar gepubliceerde jaarverslagen van Heineken. U wordt aangeraden om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend relevant zijn op de datum van dit persbericht. Heineken is geenszins verplicht om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden na dato. Schattingen van marktaandelen in dit persbericht zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals gespecialiseerde onderzoeksbureaus, in combinatie met ramingen door het management van Heineken. Klik op onderstaande link voor PDF-versie van het complete bericht: [HUG#1440058] Heineken N.V. persbericht HYR10: http://hugin.info/130667/R/1440058/384430.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: Heineken N.V. via Thomson Reuters ONE