Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 17 811 (12 324) KSEK under perioden 2016-05-01 till 2017-04-30 (12 månader), en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Integrum har efter periodens utgång, maj 2017, stärkt kassan genom nyemission på 27 MSEK och samtidig börsintroduktion på First North. Kostnaderna för förberedelse av emission och notering belastar huvudsakligen den gångna perioden. Intresset att delta i emissionen var stort och den tecknades till c:a 200 procent.

 • Ett år med tillväxt och ökad försäljning
 • Lansering av ny generations implantatsystem
 • Satsningar på marknad och försäljning har inletts 
 • Stor efterfrågan från amerikanska marknaden

             

Året (1 maj 2016 - 30 april 2017)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 17 811 (12 324) KSEK
 • Rörelsen totala intäkter uppgick till 23 489 (18 480) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 131 (69) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5 745 (-106) KSEK

             

Fjärde kvartalet (1 februari 2017 - 30 april 2017)

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3 517 (2 909) KSEK
 • Rörelsen totala intäkter uppgick till 5 005 (6 144) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 237 (219) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5 716 (123) KSEK

Exempel på väsentliga händelser:

 • Integrum lanserar en ny generations implantatsystem för nedre extremiteter med en design som är starkare och som ger en snabbare inläkningstid. Systemet har erhållit CE-märkning i Europa, fått HDE godkännande av FDA samt mottagits väl av bolagets kunder och en patentansökan har lämnats in.
 • Första enstegsoperationen med OPRA genomförs för en person med överarmsamputation.
 • I USA har 7 patienter genomgått behandling vid UCSF Medical Center samt 3 patienter vid Walter Reed National Military Medical Center.
 • Satsningar har inletts för att skala upp sälj- och marknadsföringsaktiviter i USA samt övriga världen genom att kontraktera professionella säljare.
 • Under januari 2017 gjordes de första operationerna vid universitetssjukhuset i Wien (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien), Österrike där 4 patienter fick OPRA-systemet.
 • Bolagets grundare Dr. Rickard Brånemark har accepterat ett erbjudande om att fortsätta uppbyggandet av ett osseointegrationscenter vid University of California San Francisco och kommer från den 1 juli 2017 tillträda en tjänst som professor i klinisk ortopedi vid University of California San Francisco.
 • Den 9 mars slöts ett samarbetsavtal med Ottobock för den amerikanska marknaden. Ottobock, världens största ortopedtekniska företag med en global omsättning på ca 8 miljarder SEK, kommer att distribuera Integrums protetikkomponenter i USA.
 • Integrum noterades på Nasdaq First North Stockholm den 15 maj 2017. Intresset för emissionen var mycket stort och tecknades till omkring 200 procent. På grund av det stora intresset har tilldelning av B-aktier skett till omkring 700 nya aktieägare.
 • Marknad och säljbolaget i USA (Integrum Inc) har bjudit in till en kurs för amerikanska kirurger i Washington under juli vilket är en viktig komponent för att öka försäljningen i USA.

             

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Integrum AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 0900 CEST.
                            
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                                            
Mobil: 0704 - 18 43 38                                           
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Integrum-Bokslutskommuniké-2017
Integrums bokslutskommuniké maj 2016-april 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Integrum AB via GlobeNewswire

HUG#2116923