RoodMicrotec: 11% omzetgroei in het tweede halfjaar 2012

Zwolle, 10 januari 2013 Voorlopige omzet 2012 De voorlopige jaaromzet 2012 van RoodMicrotec N.V. bedraagt EUR 11,978 miljoen (2011: EUR 15,717 miljoen), een afname van 24% ten opzichte van2011. Het totale niveau van de semiconductorindustrie ligt nog duidelijk onder dat van 2011. In de tweede helft van 2012 realiseerden wij een omzet van EUR 6,290 miljoen. Dit is een toename van 11% ten opzichte van de omzet over de eerste helft van 2012 (EUR 5,688 miljoen). Dit is in lijn met de wereldwijde semiconductorindustrie, die in de tweede helft van 2012 eveneens een positieve ontwikkeling liet zien. Business Units Voorlopig omzetresultaat op halfjaarbasis: (x EUR 1.000) 2e halfjaar 2012 1(e) halfjaar   Mutatie 2012 ca. Test 2.193 2.360 -7,1% Supply Chain Management 1.465 992   +47,7% Failure & Technology Analysis 1.139 778   +46,4% Test Engineering 352 353 +0,0% Qualification & Reliability 1.141 1.205 -5,3% Total 6.290 5.688    10,6% Voorlopig omzetresultaat in vergelijking met 2011:  (x EUR 1.000) | 2012 | 2011 | Mutatie ca. --------------------------------+---+----+---+----+---+------+------ Test | 4.553 | 7.264 |   -37,3% | --------------------------------+--------+--------+----------+------ Supply Chain Management | 2.457 | 3.556 | -30,9% | --------------------------------+--------+--------+----------+------ Failure & Technology Analysis | 1.917 | 1.667 |   +15,0% | --------------------------------+--------+--------+----------+------ Test Engineering | 705 | 887 | -20,5% | --------------------------------+--------+--------+----------+------ Qualification & Reliability | 2.346 | 2.343 | +0,0% | --------------------------------+--------+--------+----------+------ Total | 11.978 | 15.717 | -23,8% | --------------------------------+---+----+---+----+---+------+------   |   |   |   |   |   |   | De markt was, integenstelling tot de oorspronkelijke verwachtingen, in de eerste helft van 2012 uiterst zwak. Bovendien werd onze omzet negatief beïnvloed door vervanging van oude producten van een grote IDM door nieuwe met een tot dusver minder grote omzet en een faillissement van een van onze grotere klanten. De omzet van RoodMicrotec lag zowel in het derde en vierde kwartaal van 2012 duidelijk boven de eerste twee kwartalen van 2012. De terughoudendheid van klanten en uitstel van projecten heeft het afgelopen kwartaal nog steeds een rol gespeeld. Dat bleek vooral het geval te zijn in de laatste weken van december. Zowel toeleveranciers als klanten sloten, relatief onverwachtsin de week voor kerst alsmede tussen kerst en nieuwjaar. Dat is een uitzondering in onze industrie. Desondanks is er tot dusver sprake van een positieve ontwikkeling in de orderportefeuille bij de verschillende business units. Ook was de omzet in alle sectoren in de tweede helft van het jaar gelijk aan of beter dan in het eerste helft van 2012. Vooral de business units Supply Chain Management en Failure & Technology Analysis lieten een sterk herstel zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. 'De macro-economische onzekerheid beïnvloedt niet alleen de ontwikkelingen in de semiconductorindustrie, maar ook die van RoodMicrotec. Toch liet de semiconductorindustrie in de tweede helft van 2012 een positieve ontwikkeling zien, evenals RoodMircrotec. Terugkijkend op 2012 was het een spannend jaar en zeker de eerste helft van 2012 viel ons zwaar tegen. Ik blijf er echter van overtuigd dat wij met onze strategie op de goede weg zijn en dat wij kunnen profiteren van verdere groei in de wereldmarkt',aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec. Vooruitzichten Na de teleurstellende marktontwikkelingen in 2012 wordtvoor 2013 weer een groei van 4,5%en voor 2014 een groei van 5,2% van de wereldmarkt verwacht, aldus de World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Deze groei ligt echter nog steeds onder het meerjaren gemiddelde van 6%.In analogie met de verwachtingen van de WSTS over 2013 en opvolgende jaren, verwacht RoodMicrotec een herstel te laten zien en haar groeidoelstellingen te realiseren. Hierbij streven wij ernaar sterker te groeien dan de wereldmarkt. De afgelopen 9 jaar hebben wij dit vrijwel altijd gerealiseerd. Het nog steeds toenemend aantal aanvragen, staaft ons vertrouwenom in 2013 wederom sterker te groeien dan de markt. Dat neemt niet weg dat demacro-economische ontwikkelingen ons tot voorzichtigheid manen.Wijdoen dan ook voor 2013 nog geen concrete voorspellingen. Personeel Wij hebben onlangs een ervaren Sales en Marketing Manager aangetrokken, alsmede een ervaren Engineer. Desalniettemin blijft het werven van engineers, met electronica of natuurkundige achtergrond een van onze hoogste prioriteiten. FINANCIËLE AGENDA 2013 / 2014 26 februari 2013 Publicatie jaarcijfers 2012 26 februari 2013 Conference call pers en analisten 14 maart 2013 Publicatie jaarverslag 2012 25 april 2013 Algemene vergadering van aandeelhouders 14 mei 2013 Publicatie tussentijdse update 9 juli 2013 Publicatie halfjaaromzetcijfers 2013 29 augustus 2013 Publicatie halfjaarverslag 2013 29 augustus 2013 Conference call pers en analisten 14 november 2013 Publicatie tussentijdse update 9 januari 2014 Publicatie jaaromzetcijfers 2013 27 februari 2014 Publicatie jaarcijfers 2013 27 februari 2014 Conference call pers en analisten 13 maart 2014 Publicatie jaarverslag 2013 24 april 2014 Algemene vergadering van aandeelhouders 13 mei 2014 Publicatie tussentijdse update 10 juli 2014 Publicatie omzetcijfers 28 augustus 2014 Publicatie halfjaarverslag 2014 28 augustus 2014 Conference call pers en analisten 13 november 2014 Publicatie tussentijdse update Accountantscontrole Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast. Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren. Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotecfabless companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerfulsolutionsheeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high- reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- andelectronicasectoren. CertifiedbyRoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten ondermeer extended supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), Engeland (Bath) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO Telefoon:          +31 (0) 38 4215216 E-mail:             investor-relations@roodmicrotec.com Website:           www.roodmicrotec.com RoodMicrotec - Voorlopige omzet 2012: http://hugin.info/130789/R/1669473/542378.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: RoodMicrotec N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1669473]