AANDEELHOUDERS OCTOPLUS BENOEMEN TWEE NIEUWE LEDEN IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dit is een persbericht van OctoPlus N.V. ("OctoPlus" of de "Onderneming") in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 5:25i van de Wet op het financieel toezicht en Artikel 4, paragraaf 3 van het Besluit openbare biedingen Wft, in relatie tot het aanbevolen openbare bod (het "Bod") van Reddy Netherlands B.V. (de "Bieder"), een 100% dochteronderneming van Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ("Dr. Reddy's") op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen (de "Aandelen") in het kapitaal van OctoPlus. AANDEELHOUDERS OCTOPLUS BENOEMEN TWEE NIEUWE LEDEN IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus N.V. (Euronext: OCTO) maakt vandaag bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heren Prasad en Ananthanarayan heeft benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De benoeming is voorwaardelijk totdat het Bod gestand wordt gedaan en is voldaan. De nieuwe leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar en voegen zich bij het huidige lid Staf Van Reet tot een Raad van Commissarissen van drie leden. De heer Prasad is benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De aandeelhouders hebben vandaag eveneens het andere agendapunt van de vergadering goedgekeurd. De notulen van de vergadering zullen binnen drie maanden beschikbaar zijn op de website van OctoPlus, www.octoplus.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Investor Relations: telefoonnummer 071 524 1071, of stuur een e-mail naar Investor Relations via IR@octoplus.nl. Over OctoPlus OctoPlus is een vooraanstaand Europees leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten. OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext onder het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op de website www.octoplus.nl. Daarnaast is OctoPlus een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in toedieningsvormen voor medicijnen. De Onderneming ontwikkelt voor klanten verbeterde farmaceutische producten gebaseerd op gepatenteerde technologieën voor medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. OctoPlus richt zich voor zijn klanten op de ontwikkeling van langer werkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwittherapeutica, peptides en kleine moleculen, waaronder generieken. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die verband houden met de onderneming, de financiële prestaties en resultaten van OctoPlus N.V. alsmede de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus N.V., evenals zijn verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Met de woorden "verwachten", "voorzien", "voorspellen", "schatten", "van plan zijn", "kunnen zijn", "had kunnen zijn", "behoren", "zullen", "voornemens zijn", "geloven" en soortgelijke uitdrukkingen worden toekomstgerichte verklaringen bedoeld. Wij waarschuwen investeerders dat bepaalde belangrijke factoren, en de risico's en onzekerheden die inherent zijn aan dergelijke verklaringen, ervoor kunnen zorgen dat feitelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitkomsten die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. In het geval van enige tegenspraak tussen een Engelstalige en een Nederlandstalige versie van dit document, gaat de Engelstalige versie voor boven de Nederlandstalige versie. Klik hier voor het persbericht in PDF: http://hugin.info/137076/R/1670572/542915.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: OctoPlus N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1670572]