Tessenderlo Group: Openbaarmaking conform de transparantiewetgeving

Tessenderlo Group (NYSE Euronext: TESB) maakt, conform artikel 15 §1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, volgende informatie bekend: Toestand op 20 december 2012 : Totaal kapitaal:  €  153 702 506,38 Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 30 662 300 Totaal aantal stemrechten (de noemer): 30 662 300 Totaal uitstaande warrants: 1 293 469 (elke warrant geeft de houder ervan het recht in te schrijven op één nieuw aandeel) Notificatieverplichting: Krachtens de statuten van Tessenderlo Chemie NV zijn aandeelhouders die de drempel van 5 % en elke volgende drempel van 5 % in het kapitaal van Tessenderlo Chemie NV over - of onderschrijden verplicht dit bekend te maken. Belangrijke participaties moeten conform de wet van 2 mei 2007 of de statuten van Tessenderlo Chemie NV bekendgemaakt worden aan Tessenderlo Chemie (philip.ludwig@tessenderlo.com) en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (trp.fin@fsma.be). Deze informatie is ook beschikbaar op: www.tessenderlo.com/investors/information_for_the_shareholder/capital_structure/ Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en de valorisering van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 7 500 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 2,1 miljard EUR in 2011. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op NYSE Eurolist van Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB - Reuters: TesB.BR - Datastream: B: Tes Mediarelaties Investeerdersrelaties Kathleen IWENS Philip LUDWIG Tel: +32 (0) 478 664 555 Tel: +32 2 639 16 58 Website: http://www.tessenderlogroup.com Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.tessenderlogroup.com in de rubriek 'News & Media'. Hier kan je het volledige bericht in het Nederlands lezen: http://hugin.info/133974/R/1670618/542930.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Tessenderlo Group via Thomson Reuters ONE [HUG#1670618]