Imtech onderzoekt Poolse projecten en stelt publicatie jaarcijfers 2012 uit

· Zeer forse afwaardering op Poolse projecten verwacht: tenminste 100 miljoen euro · Raad van Bestuur stelt forensisch onderzoek in naar mogelijke onregelmatigheden · Lokaal management in Polen op non-actief gesteld · Herrubricering van liquide middelen in halfjaarcijfers 2012 · Afwaardering zal leiden tot het niet voldoen aan convenanten kredietverstrekkers · EBITA 2012, vóór afwaardering van Poolse projecten en reorganisatielast, hoger dan in 2011 · Naar verwachting geen dividend over 2012 · Aandeelhoudersvergadering 3 april 2013 uitgesteld Gouda - Royal Imtech N.V. (IM-AE, technische dienstverlening in en buiten Europa) is ernstig gedupeerd door achterblijvende financiering van haar grootste opdrachtgever in Polen en mogelijke onregelmatigheden bij projecten van Imtech in Polen. Imtech laat een forensisch onderzoek doen naar de ontstane situatie. Hangende dit onderzoek is het lokale management in Polen op non-actief gesteld. De Raad van Bestuur van Imtech verwacht een afwaardering van tenminste 100 miljoen euro voor reeds gemaakte kosten. Omdat op dit moment de exacte omvang van deze afwaardering nog niet kan worden vastgesteld, kan Imtech de jaarrekening 2012 niet opstellen. Dientengevolge worden de presentatie van de jaarcijfers 2012, gepland voor morgen 5 februari 2013, en de aandeelhoudersvergadering van 3 april 2013 tot nader order uitgesteld. Naar verwachting zal over 2012 aan aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd. De verwachte afwaardering zal tot gevolg hebben dat Imtech bij vaststelling van de jaarcijfers 2012 niet meer aan de convenanten - een ratio voor de gemiddelde nettoschuld/EBITDA van maximaal 3,0 en een rentedekking van minimaal 4,0 - met kredietverstrekkers zal voldoen. Dientengevolge zal Imtech met haar kredietverstrekkers in overleg treden. Imtech heeft Rabobank benoemd als haar financieel adviseur voor dit overleg. De afwaardering van tenminste 100 miljoen euro betreft drie projecten voor Adventure World Warschau en een project betreffende energieopwekkende biocentrales, eveneens in Warschau, met een gezamenlijke waarde van 757 miljoen euro. Imtech heeft geconstateerd dat de vooruitbetalingen voor de vier Poolse projecten niet volgens de met de opdrachtgever gemaakte afspraken ter beschikking van Imtech staan. Dit komt omdat de opdrachtgever zijn financiering niet rond heeft. Na initieel onderzoek en mede gebaseerd op de jaarlijkse controle door accountant KPMG, heeft de Raad van Bestuur besloten een forensisch onderzoek uit te laten voeren naar de omstandigheden waaronder de betrokken projecten zijn aangenomen en uitgevoerd. Onregelmatigheden bij deze of andere projecten van Imtech in Polen worden niet uitgesloten. Hangende dit onderzoek is het lokale management in Polen op non-actief gesteld. De Raad van Bestuur heeft bovendien vastgesteld dat een in de halfjaarcijfers 2012 onder geldmiddelen en kasequivalenten verantwoorde wissel en geblokkeerde rekeningen met betrekking tot het project Adventure World Warschau ter waarde van circa 200 miljoen euro volgens IFRS moet worden geherrubriceerd onder vlottende financiële activa. Dit bedrag was grotendeels als vooruitbetaling verwerkt op het onderhanden werk voor de vier betrokken projecten. Deze vooruitbetaling was aanzienlijk hoger dan de bestede kosten. Zoals hierboven aangegeven zijn de vooruitbetalingen niet ter beschikking van Imtech gekomen. Het effect hiervan is begrepen in de verwachte afwaardering van tenminste 100 miljoen euro. De EBITA 2012, voor afwaardering van Poolse projecten en de eerder in oktober aangekondigde reorganisatielast, is hoger dan het jaar daarvoor. Per 31 december 2012 bedroeg de nettoschuldpositie circa 800 miljoen euro. De orderportefeuille per 31 december 2012, exclusief de Poolse projecten, bedraagt circa 6,4 miljard euro. De 'gesloten periode' wordt verlengd tot aan de datum van bekendmaking van de jaarcijfers 2012. Meer informatie Media: Analisten & beleggers: Mark Salomons Jeroen Leenaers General Counsel Director Investor Relations T: +31 182 543 514 T: +31 182 54 35 04 E: mark.salomons@imtech.com E: jeroen.leenaers@imtech. www.imtech.com www.imtech.com Profiel Imtech Royal Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Deze combinatie maakt het mogelijk totale technologische oplossingen aan te bieden. Met 29.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim 5,1 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten gebouwen en industrie in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Oost-Europa, Zweden, Noorwegen, Finland, de UK, Ierland, Spanje en Turkije, alsmede op de Europese markten van ICT en traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa 23.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten én aan de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt tevens oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld groene technologie en technische oplossingen op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan de NYSE Euronext Stock Exchange Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index. Pdf: Persbericht: http://hugin.info/130755/R/1675161/545625.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Imtech via Thomson Reuters ONE [HUG#1675161]