Heineken Holding N.V. 2012 jaarcijfers: aanhoudende groei in een enerverend jaar

Amsterdam, 13 februari 2013 - Heineken Holding N.V. heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: * Het resultaat van de deelneming in Heineken N.V. van Heineken Holding N.V. bedroeg * in 2012 € 1.477 miljoen. * De omzet groeide met 7,4% tot €18,4 miljard (autonome groei was 3,9%, bestaande uit 1,5% groei van het totaal geconsolideerd volume en 2,4% groei van omzet per hectoliter); * Het groep biervolume groeide autonoom met 2,8%, met groei in 4 van de 5 regio's, resulterend in een groter wereldwijd marktaandeel; * Sterke prestatie van het Heineken® merk met een volumegroei van 5,3% in het internationale premiumsegment, waardoor de leidende positie in dit segment wereldwijd verder kon worden uitgebouwd; * EBIT (beia) op autonome basis in grote lijnen gelijk aan vorig jaar als gevolg van investeringen in het verder ontwikkelen van bedrijfscompetenties en hogere inkoopkosten; * Als gevolg van de acquisitie van APB en APIPL, is 64% van het geconsolideerd biervolume en 59% van EBIT (beia) van HEINEKEN nu afkomstig uit opkomende markten (op basis van 2012 pro forma cijfers); * De nettowinst van Heineken N.V. is meer dan verdubbeld tot €2,9 miljard ten gevolge van een bijzondere bate (geen kasstroom) van €1,5 miljard gerelateerd aan de herwaardering van bestaande  aandelenbelangen in APB en APIPL voor de acquisitie; * De nettowinst (beia) groeide autonoom met 1,6% ten gevolge van een lager effectief belastingpercentage (beia) en autonoom gedaalde rentelasten; * TCM2 leverde besparingen op van €196 miljoen vóór belastingen; * De vrije operationele kasstroom van €1,5 miljard en de kasconversieratio van 80% zijn een gevolg van hogere kapitaalinvesteringen ten behoeve van toekomstige groei; en * Een voorgesteld totaal dividend over 2012 van €0,89 per gewoon aandeel, een stijging met 7,2% (2011: €0,83). Kerncijfers[1]   Het gehele jaar   Het gehele jaar   Mutatie %   Autonome (in miljoenen hl of 2012 2011 Groei % miljoenen euro's, tenzij anders aangegeven) -------------------------------------------------------------------------------- Groep biervolume 221,2 213,9 3,4 2,8 Totaal 202,0 194,4 3,9 1,5 geconsolideerd volume Waarvan: 171,7 164,6 4,3 2,4 Geconsolideerd biervolume Heineken® volume in 29,1 27,4 6,2 5,3 premiumsegment Omzet 18.383 17.123 7,4 3,9 EBIT 3.904 2.455 59 EBIT (beia)[2] 2.912 2.697 8,0 -0,5 Nettowinst (beia) 1.696 1.584 7,1 1,6 Nettowinst van 1.477 717 106 Heineken Holding N.V. Vrije operationele 1.484 2.093 -29 kasstroom Netto 2,8x 2,2x schuldpositie/EBITDA (beia)[3] Gewone winst per 5,13 2,49 106 aandeel (in €) [1] Raadpleeg de verklarende woordenlijst (glossary) in de bijlage van het volledige Engelse persbericht voor een toelichting op de gebruikte terminologie. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde groeicijfers berekend op autonome basis en hebben alle verwijzingen naar volumes betrekking op het groep biervolume. [2] De cijfers van APB en APIPL worden niet langer met een vertraging van drie maanden opgenomen. Om een goede vergelijking mogelijk te maken, is de berekening van de autonome groei van de EBIT (beia) gebaseerd op een bijdrage van APB en APIPL aan de nettowinst van Heineken N.V. gedurende 12 maanden, onder de aanname dat het joint venture-aandeel van HEINEKEN in APB en APIPL ongewijzigd blijft ten opzichte van het begin van het jaar (41,9%). Dit is inclusief correcties voor aangepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en herwaarderingen naar reële waardes. De periode van drie maanden tussen 15 augustus en 14 november 2012 is buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de autonome groei van het volume en de EBIT. [3] 2012 is inclusief APB en APIPL op gecombineerde jaarbasis (pro forma); 2011 is inclusief de Galaxy Pub Estate op jaarbasis (pro forma). Heineken Holding N.V. ontplooit geen andere activiteiten dan het deelnemen in Heineken N.V. en het daaraan gekoppelde bestuur dan wel toezicht alsmede het verlenen van diensten ten behoeve van Heineken N.V. VERWACHTING VOOR 2013 Omzet/volume: HEINEKEN verwacht aanhoudende omzet- en volumegroei in 2013. De regio's met hogere groei - Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific - zullen de naar verwachting lagere volumes in Europese markten, als gevolg van aanhoudende economische onzekerheid en bezuinigingsmaatregelen van overheden, meer dan compenseren. In Europa zal HEINEKEN actief mogelijkheden blijven zoeken om positieve prijs- en omzetmix te genereren. Wereldwijde merken: het Heineken® merk zal in 2013 naar verwachting wederom beter presteren dan het internationale premiumsegment en de totale biermarkt, doordat HEINEKEN haar wereldwijde schaalgrootte, superieure merkcampagnes en sterke executie in de markt zal blijven inzetten. De verwachting is dat de aanhoudende groei en de geplande internationale uitrol van de andere wereldwijde premium merken van HEINEKEN (Desperados, Strongbow Gold, Amstel Premium Pilsener en Sol) de omzet- en volumeontwikkeling verder zullen ondersteunen. Marketing- en verkoopkosten: HEINEKEN verwacht dat de kosten voor marketing en verkoop (beia) als percentage van de omzet min of meer stabiel zullen blijven als gevolg van effectievere marketinguitgaven dankzij wereldwijde schaalvoordelen (2012: 12,2%). Inkoopkosten: HEINEKEN verwacht een lichte stijging van de inkoopprijzen (exclusief het effect van wisselkoersen). Total Cost Management 2 (TCM2): HEINEKEN verwacht nu kostenbesparingen ter waarde van €525 miljoen te realiseren in het kader van het TCM2-programma in de periode 2012-2014 (eerdere verwachting: €500 miljoen). De verwachte besparingen zijn met €25 miljoen naar boven bijgesteld naar aanleiding van de verwachte kostensynergieën in samenhang met de acquisitie van Asia Pacific Breweries (APB) en Asia Pacific Investment Pte Ltd (APIPL). HEINEKEN verwacht tot eind 2014 nog circa €100 miljoen aan opstartkosten voor GBS (Global Business Services) (naar schatting zal twee derde van deze kosten in 2013 vallen). HEINEKEN verwacht dat het aantal medewerkers in 2013 autonoom zal dalen als gevolg van de doorlopende initiatieven voor productiviteitsverbetering. Effectief belastingpercentage: HEINEKEN verwacht voor 2013 een effectief belasting­percentage (beia) tussen de 27% en 29% (2012: 26,5%). Het hogere belastingpercentage kan voornamelijk worden verklaard door het effect van gunstige regelingen met de fiscus in 2012 en de consolidatie over heel 2013 van APB en APIPL, die een hoger effectief belastingpercentage hebben. Rentevoet: HEINEKEN voorspelt een gemiddelde rentevoet van circa 4,5% in 2013 (2012: 5,4%) ten gevolge van lagere couponrentes op in 2012 uitgegeven obligaties. Kasstroom: de kasstroom zal naar verwachting sterk blijven, waardoor de netto schuldpositie verder zal dalen. De kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa zullen in 2013 naar schatting circa €1,5 miljard bedragen (2012: €1,2 miljard), voornamelijk als gevolg van de consolidatie van APB en aanhoudende investeringen in sneller groeiende markten om de verwachte omzet- en volumegroei op te kunnen vangen. In 2013 zal met name worden geïnvesteerd in de vergroting van de brouwcapaciteit, uitbreiding van bestaande productiefaciliteiten en in nieuwe commerciële apparatuur. Hierdoor verwacht HEINEKEN dat de kasconversieratio in 2013 lager dan 100% zal zijn. Acquisitie van APB en APIPL: de acquisitie van APB en APIPL zal in het eerste jaar naar verwachting een licht positief effect op de winst per aandeel hebben. Totaal dividend over 2012 Het dividendbeleid van Heineken N.V. is om een dividend van 30% tot 35% van de nettowinst (beia) over het gehele jaar uit te keren. Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V. zal worden voorgesteld om over 2012 een totaal dividend in contanten van €0,89 uit te keren per aandeel van €1,60 nominaal (totaal dividend 2011: €0,83). Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal op 8 mei 2013 een slotdividend van €0,56 per aandeel worden uitgekeerd, aangezien op 4 september 2012 al een interim­dividend van €0,33 werd uitgekeerd. Op de dividenduitkering wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Als de aandeelhouders van Heineken N.V. instemmen met het voorstel voor de dividenduitkering, zal Heineken Holding N.V., volgens haar statuten, hetzelfde dividend per gewoon aandeel uitkeren. Er zal een slotdividend van € 0,56 per gewoon aandeel van nominaal € 1,60 betaalbaar worden gesteld op 8 mei 2013. De aandelen Heineken Holding N.V. worden op 29 april 2013 ex-slotdividend genoteerd. Beleggersagenda Heineken Holding N.V. What's Brewing Seminar, London 25 maart 2013 Trading update eerste kwartaal 2013 24 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 april 2013 Aandeelhouders What's Brewing Seminar (locatie nog te 28 juni 2013 bepalen) Halfjaarresultaten 2013 21 augustus 2013 What's Brewing Seminar, New York 6 september 2013 Trading update derde kwartaal 2013 23 oktober 2013 Financial Markets Conference, Mexico 5-6 december 2013 Persinformatie Beleggers- en analisteninformatie John Clarke George Toulantas Head of External Communication Director of Investor Relations E-mail: john.g.clarke@heineken.com John-Paul Schuirink Lucia Bergamini Financial Communications Manager Senior Investor Relations Manager E-mail: john-paul.schuirink@heineken.com E-mail: investors@heineken.com Telefoon: 020-5239355 Telefoon: 020-5239590 Noot voor de redactie: HEINEKEN is een trotse, onafhankelijke, internationale brouwer die ernaar streeft de consument overal ter wereld te verrassen en te inspireren met haar merken en producten. Het Heineken® merk, genoemd naar de familie die het bedrijf heeft opgericht, is in vrijwel alle landen ter wereld verkrijgbaar en geldt wereldwijd als het meest waardevolle premiumbiermerk. HEINEKEN streeft ernaar 's werelds meest prominente merkenportfolio op te bouwen en de toonaangevende bierbrouwer te zijn in alle markten waarin de onderneming opereert. HEINEKEN wil met het merk Heineken® winnen in alle markten en met een complete merkenportfolio winnen in geselecteerde markten. Het bedrijf is in ruim 70 landen actief en beschikt over meer dan 165 brouwerijen. Het verkochte biervolume van de groep bedraagt 221 miljoen hectoliter. Qua volume is HEINEKEN de grootste brouwer van Europa en de derde brouwer wereldwijd. HEINEKEN streeft naar een verantwoorde marketing en consumptie van haar meer dan 250 internationale premiummerken, regionale en lokale merken, speciaalbieren en ciders. Tot de merkenportfolio behoren Heineken®, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger and Zywiec. Pro forma bedroeg in 2012 de totale omzet € 19,765 miljard en was de EBIT (beia) € 3,151 miljard. Bij HEINEKEN werken meer dan 85.000 mensen. De aandelen Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden op de Amsterdamse beurs verhandeld. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg worden opgevraagd onder de fondscodes HEIA NA en HEIO NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEIO.AS. Actuele informatie is beschikbaar op de website van HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com. Voorbehoud: Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die betrekking hebben op de financiële positie en de resultaten van HEINEKEN. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die worden genoemd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die HEINEKEN niet onder controle heeft en/of niet nauwkeurig kan inschatten, zoals bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de economie, het handelen van andere marktspelers, veranderingen in consumentenvoorkeuren, het vermogen om overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte synergieën te realiseren, de kosten van grondstoffen, schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, veranderingen in belastingtarieven, wijzigingen in de wetgeving, pensioenkosten, het handelen van regulerende instanties en het weer. Deze en andere risicofactoren worden gedetailleerd beschreven in de door HEINEKEN gepubliceerde jaarverslagen. U wordt aangeraden niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend relevant zijn op de publicatiedatum van dit persbericht. HEINEKEN is geenszins verplicht om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden na dato. Schattingen van marktaandelen in dit persbericht zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals gespecialiseerde onderzoeksbureaus, in combinatie met ramingen door het management van HEINEKEN. Heineken Holding N.V. Resultaten 2012 volledige Engelse persbericht: http://hugin.info/136154/R/1677625/547214.pdf Persbericht Resultaten 2012 Heineken Holding N.V.: http://hugin.info/136154/R/1677625/547193.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: HEINEKEN Holding NV via Thomson Reuters ONE [HUG#1677625]