RoodMicrotec - Trading Update

Zwolle, 14 mei 2013 De totale omzet van RoodMicrotec liet in het eerste kwartaal 2013 conform de verwachtingen nog geen herstel zien en was daarmee in lijn met het eerste kwartaal van 2012 en zwakker dan het vierde kwartaal van 2012. De omzet is in het eerste kwartaal vrijwel altijd wat zwakker dan het vierde kwartaal en dat is ook dit jaar weer het geval geweest. Dit komt overeen met de trend van de wereldwijde Semiconductor Industry, die uitgaat van een lager eerste en sterker tweede halfjaar. De Semiconductor Industry liet in de eerste maanden ook nog geen herstel zien, maar de verwachtingen voor 2013 zijn positief. Zowel het aantal aanvragen en aanbiedingen als de orderportefeuille namen in het eerste kwartaal vrijwel over de gehele linie duidelijk toe. Ook werd er veel voorbereidend werk verricht voor toekomstige omzet. Dit moet leiden tot toename van de omzet in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar. Vooruitzichten 2013 De semiconductormarkt ligt in de eerste maanden van 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als de eerste maanden van 2012, maar de verwachtingen voor geheel 2013, in het bijzonder voor de tweede helft daarvan, zijn zeer positief (+4,5%). De verwachting is dat deze ook in 2014 verder zal groeien (+5,2%). Gegeven deze marktverwachtingen verwachten wij, in analogie met de ontwikkeling van semiconductormarkt, voor de tweede helft van 2013 een stijging van de omzet. Wij streven ernaar de huidige zwakke gang van zaken in de tweede helft van 2013 te compenseren. Wij handhaven onze eerder gedefinieerde langetermijndoelstelling om autonoom tussen 3 en 13% per jaar te groeien bij een gemiddelde groei van de semiconductormarkt van 6%, het bedrijfs- en nettoresultaat te verbeteren en de schuldpositie verder af te bouwen. Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high- reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten onder meer extended supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), Engeland (Bath) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO Telefoon:          +31 (0) 38 4215216 E-mail:             investor-relations@roodmicrotec.com Website:           www.roodmicrotec.com RoodMicrotec Trading Update-NL-20130514: http://hugin.info/130789/R/1701457/561766.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: RoodMicrotec N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1701457]