Delhaize Groep kondigt wijziging ADS ratio aan

BRUSSEL, België, 7 maart 2014 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat, op 7 april 2014, de Delhaize Group American Depositary Shares (ADS), verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE), een ratiowijziging zullen ondergaan, waarbij ze in 4 zullen worden gesplitst. De ratio zal veranderen van de huidige ratio (één ADS voor één gewoon aandeel), naar de nieuwe ratio (vier ADS voor één gewoon aandeel). De onderliggende gewone aandelen van Delhaize Groep zullen geen wijziging ondergaan. De aankondiging door Citibank, N.A. aan Delhaize Groep ADS houders: NOTICE OF CHANGE OF RATIO FOR DELHAIZE GROUP AMERICAN DEPOSITARY SHARES TO ALL HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES ("ADSs") OF DELHAIZE GROUP +---------------------+--------------------------------------------------------+ |COMPANY: |Delhaize Group, a societe anonyme/naamloze vennootschap | | |organized under the laws of Belgium (the "Company"). | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |DEPOSITARY: |Citibank, N.A. | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |DEPOSITED SECURITIES:|Ordinary shares of the Company (the "Shares"). | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |DEPOSIT AGREEMENT: |Second Amended and Restated Deposit Agreement, dated as | | |of May 3, 2013 ("Deposit Agreement"), by and among the | | |Company, the Depositary, and all Holders and Beneficial | | |Owners of ADSs issued thereunder. | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |ADS CUSIP NO.: |29759W101. | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |ADS TICKER SYMBOL: |DEG. | +---------------------+--------------------------------------------------------+ |EFFECTIVE DATE: |April 7, 2014. | +---------------------+--------------------------------------------------------+ Notice is hereby given that the ADS-to-Share ratio will be changed, effective as of the Effective Date, as follows: Existing ADS-to-Share Ratio:         1 ADS to 1 Share New ADS-to-Share Ratio:               4 ADSs to 1 Share No action on the part of Holders or Beneficial Owners is required.  As a result of the ratio change, holders of ADSs will be receiving 3 additional ADSs for every ADS held as of the ADS record date of April 1, 2014.  The books of the Depositary will be closed for ADS issuances and cancellations from close of business in New York on April 1, 2014 through the close of business in New York on April 9, 2014. Please note that ADRs that were issued prior to the Effective Date and do not reflect the new ADS-to-Share ratio, do not need to be exchanged for new ADRs and may remain outstanding until such time as the Holder chooses to surrender them for any reason under the Deposit Agreement. A copy of the form of ADR reflecting the new ADS-to-Share ratio will be filed with the U.S. Securities Exchange Commission ("SEC") by the Depositary pursuant to Rule 424(b) under the Registration Statement on Form F-6 for the ADSs (Reg. No. 333-156798) on or before April 7, 2014 and may be retrieved after such date from the SEC website at www.sec.gov. If you have any questions regarding the above, please contact the Delhaize ADR Shareholder Services line at Citibank, N.A. at 1-877-853-2191.                                        CITIBANK, N.A. » Delhaize Groep Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributiegroep met activiteiten in negen landen op drie continenten. Op het einde van 2013 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 3 534 winkels. In 2013 boekte Delhaize Groep €21,1 miljard aan opbrengsten. In 2012 boekte Delhaize Groep €104 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2012 stelde Delhaize Groep ongeveer 158 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG). Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website van de Groep http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunt u sturen naar investor@delhaizegroep.com. » Contacten Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669 VOORZICHTIGHEID OMTRENT VOORSPELLINGEN De verklaringen, andere dan over feiten uit het verleden, die in deze persmededeling zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, evenals andere schriftelijke en mondelinge verklaringen die van tijd tot tijd door Delhaize Groep of haar vertegenwoordigers worden gedaan en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen waarvan Delhaize Groep verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn voorspellingen in de betekenis van de Amerikaanse federale financiële wetgeving en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de wijziging van ADS ratio zal de ADS van Delhaize Groep aantrekkelijker maken voor een breder investeerderspubliek; en de waarde van een investering in ADS van Delhaize Groep zal niet beïnvloed worden door de ratio wijziging; strategische overnames, toekomstige strategieën, de verwachte voordelen van deze strategieën en de prognoses voor de (onderliggende) operationele winst. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen zoals 'vooruitzichten', 'verwachtingen', 'geloven', 'schatten', 'beogen', 'voorspellen', 'begroten', 'voorzien', 'strategie', 'zou kunnen', 'doelstelling', 'anticiperen', 'nastreven', 'plannen', 'verwachten', 'vermoedelijk', 'zullen', 'zouden' of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw, renovatie, integratie of conversie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize Groep bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document ter referentie opgenomen. Delhaize Groep neemt geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de voorspellingen vervat in dit persbericht aan te kondigen, inclusief de prognoses voor de onderliggende operationele winst; verkoop, algemene en administratieve kosten, netto financieringslasten, kapitaalinvesteringen, aantal winkelopeningen en vrije kasstroom, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Delhaize Group via GlobeNewswire [HUG#1767291]