De heer D.E. Kat is voornemens om aanbevolen openbaar bod in contanten uit te brengen op DOCDATA N.V.

Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. en de heer D.E. Kat, in dezen handelend voor zich of namens een nader aan te duiden acquisitievehikel ('Kat') ingevolge artikel 5 lid 1 en artikel 7 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft ('Bob') in verband met het voorgenomen openbare bod door Kat op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. niet reeds gehouden door Kat. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen DOCDATA N.V. te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht.
  
Kernpunten van de transactie

 • Kat en DOCDATA N.V. hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod door Kat op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen DOCDATA N.V. tegen een biedprijs van EUR 0,85 per aandeel (cum dividend) ('de Biedprijs') in contanten ('het Voorgenomen Bod').
   
 • De Biedprijs zal worden aangepast naar EUR 0,35 per aandeel (ex dividend) na uitbetaling op 19 mei 2016 van de aangekondigde voorwaardelijke uitkering van EUR 0,50 per aandeel, indien de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeel­houders van DOCDATA N.V., te houden op 11 mei 2016, het voorstel tot het doen van deze uitkering goedkeurt.
   
 • De Raad van Commissarissen en de Directie van DOCDATA N.V. steunen het Voorgenomen Bod en zullen het unaniem aanbevelen, aangezien zij van mening zijn dat EUR 0,35 per aandeel (ex dividend) een faire prijs is omdat volgens de huidige verwachting na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding een bedrag in de range van EUR 0,12 tot EUR 0,16 per aandeel (ex dividend) aan banktegoed zou resteren.
   
 • Kat heeft van Loca Holding B.V. een aandelenbelang van 26,7% in het kapitaal van DOCDATA N.V. verkregen.
   
 • Na gestanddoening van het Voorgenomen Bod zal de strategie van DOCDATA N.V. gericht zijn op het verwerven van ondernemingen.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 15 april 2016

Verdere informatie:       DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten , CFO, Tel. 0416 631 100
Corporate website:        www.docdatanv.com

Verdere informatie:       D.E. Kat, woonachtig te Bergen (Noord-Holland)

Persbericht 15 april 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DOCDATA N.V. via GlobeNewswire

HUG#2003566