AkzoNobel: Groei in volumes en winstgevendheid ondanks uitdagende markten

19 april 2016

AkzoNobel publiceert resultaten eerste kwartaal 2016

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY)

 • Groei in volumes en winstgevendheid in alle bedrijfsonderdelen ondanks uitdagende markten
 • Volumes toegenomen voor alle bedrijfsonderdelen en in totaal 2 procent gestegen
 • Bedrijfsresultaat steeg met 17 procent tot €357 miljoen (2015: €306 miljoen)
 • EBIT (bedrijfsresultaat exclusief incidentele posten) steeg 9 procent tot €334 miljoen (2015: €306 miljoen), wat de initiatieven tot continue verbetering en lagere kosten weerspiegelt, deels geneutraliseerd door negatieve valuta-effecten
 • Omzet daalde 4 procent, als gevolg van negatieve valuta-effecten, prijs/mix en desinvesteringen
 • Rendement op verkopen (ROS)* verbeterde tot 9,7 procent (2015: 8,5 procent) en rendement op investeringen (ROI)* verbeterde tot 14,5 procent (2015: 11,5 procent)
 • Aangepaste winst per aandeel (EPS) steeg 28 procent tot €0,97 (2015: €0,76)
 • Nettoresultaat voor aandeelhouders steeg 50 procent tot €240 miljoen (2015: €160 miljoen)
 • Netto kasuitstroom uit operationele activiteiten verbeterde naar €336 miljoen (2015: €622 miljoen)
 • Voorgenomen overname van BASF's Industrial Coatings business aangekondigd
 • Obligatie ter waarde van €500 miljoen uitgegeven in april 2016 met een looptijd van tien jaar, tegen een couponrente van 1,125 procent
 • De marktomgeving blijft onzeker met uitdagende omstandigheden

AkzoNobel maakte vandaag een eerste kwartaal 2016 bekend met positieve volume-ontwikkelingen in alle drie de bedrijfsonderdelen, ondanks een uitdagende marktomgeving. Het bedrijfsresultaat steeg met 17 procent tot €357 miljoen en EBIT steeg 9 procent tot €334 miljoen, als gevolg van initiatieven voor prestatieverbetering en lagere kosten, deels geneutraliseerd door negatieve valuta-effecten. De omzet daalde 4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, waarbij positieve volume-ontwikkelingen meer dan geneutraliseerd werden door negatieve valuta-effecten, prijs/mix en desinvesteringen. De winstgevendheid verbeterde met een rendement op verkopen (ROS) van 9,7 procent vergeleken met 8,5 procent vorig jaar.

CFO Maëlys Castella:

"Tijdens het eerste kwartaal hebben wij  de volumes doen stijgen bij alle bedrijfsonderdelen en hebben wij de winstgevendheid verbeterd ondanks een uitdagende marktomgeving en negatieve valuta-effecten. Nettoresultaat verbeterde met 50 procent en wij gaan verder met het versterken van onze onderneming op basis van onze strategie voor continue verbetering, organische groei en innovatie. In aanvulling hierop hebben wij de voorgenomen overname van het onderdeel Industrial Coatings van BASF bekendgemaakt, welke goed past bij onze bestaande activiteiten, waarde toevoegend aan ons aanbod van essentiële oplossingen voor onze klanten."

1e kwartaal 2016 in € miljoen

  Q1 2015 Q1 2016 delta %
Omzet3.591 3.430 (4)
Bedrijfsresultaat306 357 17
EBIT (bedrijfsresultaat excl. incidentele posten)306 334 9
Rendement op verkopen (ROS) %*8,5 9,7  
Nettoresultaat voor aandeelhouders160 240 50

* ROS% is EBIT gedeeld door omzet
Voortschrijdend gemiddelde ROI% is EBIT gedeeld door 12 maanden gemiddeld geïnvesteerd kapitaal

Bij Decorative Paints steeg het bedrijfsresultaat met 4 procent, voornamelijk door hogere volumes en lagere kosten, deels geneutraliseerd door ongunstige valuta-ontwikkelingen. De volumes stegen 6 procent, als gevolg van positieve ontwikkelingen in Azië en Europa, deels geneutraliseerd door Latijns-Amerika. De omzet daalde 3 procent, voornamelijk als gevolg van negatieve valuta-effecten, alsmede negatieve prijs/mix.

Bij Performance Coatings steeg het bedrijfsresultaat met 9 procent, als gevolg van hogere volumes, verplatting van de organisatie, initiatieven voor prestatieverbetering en lagere kosten. De volumes stegen 2 procent, voornamelijk door Marine & Protective Coatings. De omzet daalde met 3 procent, waarbij positieve volume-ontwikkelingen meer dan geneutraliseerd werden door negatieve valuta's en ongunstige prijs/mix. De aangekondigde overname van Industrial Coatings van BASF zal onze positie verder versterken.

Bij Specialty Chemicals steeg het bedrijfsresultaat met 1 procent als gevolg van operationele efficiëntie en lagere kosten, waardoor de effecten van prijsdruk en negatieve valuta's werden geneutraliseerd. Voornamelijk door positieve ontwikkelingen bij Industrial Chemicals stegen de volumes met 1 procent, deels geneutraliseerd door lagere vraag in de oliegerelateerde segmenten. De omzet daalde met 7 procent als gevolg van de desinvestering van het onderdeel Paper Chemicals, prijsdeflatie en negatieve valuta-effecten.

Hoogtepunten per bedrijfsonderdeel in € miljoen


Decorative Paints

  Q1 2015 Q1 2016 delta%  
Omzet890 861 (3) 
Bedrijfsresultaat50 52 4 
EBIT (bedrijfsresultaat excl. incidentele posten)50 52 4 
ROS %*5,6 6,0   
 

Performance Coatings
  Q1 2015 Q1 2016 delta%  
Omzet1.430 1.388 (3) 
Bedrijfsresultaat170 186 9 
EBIT (bedrijfsresultaat excl. incidentele posten)170 186 9 
ROS %*11,9 13,4   
 

Specialty Chemicals
  Q1 2015 Q1 2016 delta%  
Omzet1.296 1.206 (7) 
Bedrijfsresultaat163 164 1 
EBIT (bedrijfsresultaat excl. incidentele posten)163 164 1 
ROS %*12,6 13,6   

Vooruitzichten
De marktomgeving blijft onzeker met uitdagende omstandigheden in verschillende landen en segmenten. Deflatoire druk en valuta-tegenwind worden verwacht aan te houden.

Het rapport van het 1e kwartaal 2016 kan worden gedownload via de AkzoNobel Report iPad app http://bit.ly/obljrf of online worden gelezen op www.akzonobel.com/quarterlyresults .

* ROS% is EBIT gedeeld door omzet
Voortschrijdend gemiddelde ROI% is EBIT gedeeld door 12 maanden gemiddeld geïnvesteerd kapitaal

- - -

AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren we essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd. We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben 45.000 medewerkers in 80 landen. Tot onze merken behoren bekende namen als Flexa, Sikkens en Jozo. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur te geven.

Niet voor publicatie - voor meer informatie

Corporate Media RelationsCorporate Investor Relations
T +31 (0)88 - 969 7833T +31 (0)88 - 969 7590
Contact: Diana AbrahamsContact: Lloyd Midwinter

                                                                                               
Safe Harbor Statement
This press release contains statements which address key issues such as AkzoNobel's growth strategy, future financial results, market positions, product development, products in the pipeline and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business please see our latest annual report, a copy of which can be found on our website www.akzonobel.com

Foto CFO Maëlys Castella
Infographic Q1 2016 Resultaten
Mediabericht Q1 resultaten 2016
Q1 2016 RapportThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Akzo Nobel NV via GlobeNewswire

HUG#2004557