Hedera Group AB : Hedera Group AB (publ) förvärvar läkarbemanningsbolaget Pridoc

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) förvärvar Pridoc Bemanning

 

 

  • Hedera Group AB (publ), noterat på First North, har ingått avtal om att förvärva läkarbemanningsbolaget Pridoc Bemanning AB.
  • Förvärvet kompletterar Hederas utbud av tjänster inom Primärvården.
  • Köpeskillingen uppgår till 9 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till max 2,5 MSEK.
  • Köpeskillingen betalas kontant på tillträdedagen, som är den 2 maj 2016.
  • Den nya koncernen hade en årsomsättning som proforma uppgick till 105 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK för helåret 2015.
  • Pridoc AB hade proforma en årsomsättning på cirka 30 MSEK och ett rörelseresultat på 2 MSEK för helåret.
  • Förvärvat finansieras till hälften med banklån och till hälften med lån från huvudägaren.
Läs hela pressreleasenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hedera Group AB via GlobeNewswire

HUG#2004663