Hövding Sverige AB : DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2015/16

Pressmeddelande

Malmö, 20. 04. 2016

 

 

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2

DECEMBER - FEBRUARI 2015/2016

Finansiellt resultat

 • Antal sålda Hövdingar i kvartal 2 ökade till 3 502 (1 272) st. (+175%)
 • Nettoomsättningen ökade till 5 025 (2 002) TSEK (+151%)
 • Bruttomarginal (%) blev 12% (-19%) rensat från den extra ökningen av garantireserven. Den totala bruttomarginalen (%) blev -39% (-19%)
 • EBITDA blev -9 369 (-9 312) TSEK
 • Resultatet efter skatt blev -11 686 (-10 198) TSEK
 • Resultat per aktie blev -1,40 (-2,03) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8 221 (-8 197) TSEK
   
   

Viktiga händelser

Produktionsstart Kina

      I början på kalenderåret sattes produktionslinan upp hos bolagets strategiska partner, Nihon Plast, fabrik i Zhong Shen i Kina. De första Hövdingarna började därefter tillverkas.

Ramavtal med Team Sportia

 • Hövding tecknade ramavtal med Team Sportia. Tillsammans med Intersport samarbetet möjligger detta exponering mot slutkund på fler kommersiella lägen utöver  vad traditionella cykelbutiker erbjuder.

Utökad garantireserv

 • Under perioden har en omräkning av företagets garantireserv skett med resultatet att 2 572 TSEK ytterligare har satts av till reserven. Bolagets faktiska garantikostnader har under hösten ökat och efter en utredning har den huvudsakliga orsaken till detta åtgärdats i produktionen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

EU H2020 stöd på Euro 1,37 miljoner

 • Hövding har beviljats stödet för fortsatt forskning och utveckling av konceptet "airbag för urbana cyklister". Projektet startade 1 april 2016 och pågår under två års tid.

Nyemission

 • Den 20 april 2016 meddelades att Hövding genomför en företrädesemission om totalt 41,8 MSEK. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare och större externa investerare.

 

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
F ör ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Hövding Sverige AB (publ) - delårsrapport Q2 2015-16
Hövding Sverige AB (publ) - PM Q2 2015-16This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via GlobeNewswire

HUG#2004962