Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Persbericht

Gereglementeerde informatie

20 april 2016, 17u45

Kinepolis Group NV heeft een op 12 april 2016 gedateerde kennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de door BNP Paribas Investment Partners SA gecontroleerde ondernemingen BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Camgestion en Theam, ingevolge een overdracht van aandelen op datum van 7 april 2016, nu 4,99% van de stemrechten (1.365.695 stemrechten*) van de vennootschap bezitten. Aldus werd de drempel van 5% onderschreden.

BNP Investment Partners SA wordt gecontroleerd door de moedermaatschappij BNPP SA die geniet van een vrijstelling van de verplichting tot samenvoeging van haar deelnemingen met die van haar filialen beleggingsondernemingen, conform aan Art. 21, paragraaf 2 van het KB van 14 februari 2008 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Dit gereglementeerd bericht en de kennisgeving kan op de website van Kinepolis Group worden geraadpleegd via deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

(*) Uit de kennisgeving van 7 januari 2014 resulteerde een deelname van 1.406.080 stemrechten, rekening houdend met de aandelensplitsing vanaf 1 juli 2014.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Kinepolis Group telt 46 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 2.300 medewerkers zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinepolis Group via GlobeNewswire

HUG#2005267