Energi Danmark A/S : Forløb af Energi Danmark AS ordinære generalforsamling 2016

Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling - Torsdag d. 21. april 2016

Energi Danmark A/S afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 21. april 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Energi Danmarks domicil på Hedeager 5, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Formand Jesper Hjulmand.

Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, bød velkommen.

  1. Valg af dirigent.

Advokat Bo Holse blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens årsberetning 2015 ved Formand Jesper Hjulmand.

Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2015.

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.

  1. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance 2015 til godkendelse ved Jørgen Holm Westergaard.

Energi Danmarks adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, gennemgik resultatopgørelse og balance for 2015.

Omsætningen i 2015 blev på 15,9 mia. kr., med et resultat før skat på 43,719 mio. kr., og resultatet efter skat blev på 32,659 mio. kr.

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt.

  1. Beslutning om anvendelse af overskud ved Formand Jesper Hjulmand.

Fordelingen af årets resultat på 32,659 mio. kr. blev vedtaget som følgende:

Udbytte: 0 mio. kr.
Overført resultat: 32,659 mio. kr.

  1. Budgetorientering for år 2016 ved Jørgen Holm Westergaard.

Adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, orienterende generalforsamlingen om budgettet for 2016. I 2016 er der budgetteret med et resultat før skat på 136 mio. kr.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE
Adm. direktør Knud Steen Larsen, TREFOR
Adm. direktør Martin Romvig, Energi Nord
Divisionsdirektør Gert Rieder, NRGi
Adm. Direktør Anders J. Banke, SEF
Direktør Jens Otto Veile

  1. Valg af revisor.

Statsautoriseret Revisor Søren P. Nielsen,
ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR: 30 70 02 28

Blev valgt som revisor.

  1. Årsrapport på engelsk

Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at koncernen fremover udarbejder årsrapport på engelsk.

  1. Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65.

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.

                     
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Energi Danmark A/S via GlobeNewswire

HUG#2005606