LIDDS AB : LIDDS presenterar delårsrapport januari - mars 2016

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
  • Kostnaderna uppgick till 1,5 MSEK (2,2)
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-2,2)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • LIDDS har fastställt den kliniska utvecklingsplanen för Liproca® Depot och beslutat att nästa kliniska studie i Fas IIb, LPC-004, där cirka 60 patienter kommer att behandlas ska genomföras på urologkliniker i Kanada och Skandinavien. Studien ska utvärdera den optimala dosen av Liproca® Depot samt dess effekter på olika biomarkörer.
  • Samarbetet med Recipharm har intensifierats under perioden. Uppskalning av produktionsprocessen och planering för produktion av Liproca® Depot löper enligt plan.
  • Fas IIa-studien, LPC-003, som visade positiva effekter på cancermarkören PSA, prostatavolym och MR presenterades vid den europeiska urologikongressen i München (European Association of Urology, EAU).
  • LIDDS utvärderar fortlöpande olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets forskning och utveckling. Detta kan ske genom bidragsfinansiering, nyemission eller annan typ av kapitaltillskott.
  • Fortsatt utvärdering av docetaxel och doxorubicin för lokal behandling av maligna tumörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • LIDDS förbereder en omfattande dokumentation för att lämna in ansökningar till myndigheter inför den kommande Fas IIb-studien.
Nyheten i PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2005818