Van Lanschot presenteert strategie-update 2020

's-Hertogenbosch, 26 april 2016

- Volgende fase van wealth managementstrategie: voortbouwen op het sterke fundament, benutten van kansen die veranderende wereld biedt en waarde creëren voor klanten

- Belangrijkste stappen per kernactiviteit:

  • Private Banking: verbeteren klantbeleving door investeren in omni-channel benadering en versterking van commerciële slagkracht
  • Evi van Lanschot wordt zelfstandig segment voor hoogwaardige online dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is, aansluitend bij maatschappelijke trend van groeiende individuele verantwoordelijkheid voor de eigen financiële toekomst
  • Asset Management: realiseren van groeikansen door uitbouw met nieuwe strategieën, uitbreiding distributie in nieuwe markten en klantsegmenten en versterken positie in het Verenigd Koninkrijk als tweede thuismarkt
  • Merchant Banking bouwt voort op de krachtige positie in geselecteerde niches en bedrijfsmodel met laag kapitaalbeslag

- Investeringsprogramma van € 60 miljoen van 2016 tot 2019 voor implementatie omni-channel dienstverlening Private Bank en afronden transformatie IT-landschap

- Efficiency-slag door samenwerking met externe partijen voor universele bankdiensten, door stroomlijnen operationele processen en ondersteunende functies, en door overstap naar omni-channel servicemodel voor Private Banking

- Verminderen kapitaalbeslag door verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille

- Vaststelling financiële doelstellingen 2020 en aangepast kapitaals- en dividendbeleid

Van Lanschot presenteert vandaag een strategie-update en de trading update voor het eerste kwartaal van 2016. De strategie-update lichten we vandaag toe tijdens een evenement voor beleggers en analisten. De bijeenkomst start om 13.30 uur en kan worden gevolgd via onze website.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: 'Onze klanten kiezen voor Van Lanschot en Kempen als hun vertrouwde adviseur bij het navigeren in uitdagende financiële en economische omstandigheden en groeiende complexiteit. Deze keuze is gebaseerd op onze belangrijkste kwaliteiten: het vertrouwen en de langjarige relatie met onze klanten, en de kwaliteit en de professionaliteit van onze mensen en onze dienstverlening. 

We presenteren het vervolg van onze strategie, die onze positie als gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager moet versterken. Onze koers en missie zoals we die drie jaar geleden hebben uitgezet blijven onveranderd. We bouwen verder op een sterk fundament, waarbij  veel elementen van onze transformatie tot wealth manager al zijn gerealiseerd. We starten nu met de volgende fase waarin we inspelen op veranderende klantbehoeften, trends en ontwikkelingen in onze sector en de uitdagende economische omstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de opbouw van vermogen verschuift steeds meer van het collectief naar het individu. Dit is een voorbeeld van de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in onze sector. Daarnaast veranderen de verwachtingen van de klant door de ontwikkelingen in technologie en door digitalisering. We investeren in onze groei op de lange termijn zodat we kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en trends. We gaan ons nog meer richten op de activiteiten voor particuliere en institutionele klanten die tot de kern van onze wealth managementdienstverlening behoren. 

Tegelijkertijd gaan we door met het vereenvoudigen van processen en zoeken we naar mogelijkheden om de meer universele, gestandaardiseerde bankdiensten, zoals betalingsverkeer en hypotheekservicing, in samenwerking met externe partijen uit te gaan voeren. Op die manier verschuift onze focus nog meer van het traditionele bankbedieningsmodel naar activiteiten waarin wij uitblinken en waarde creëren voor onze klanten.

Met deze update zijn we goed gepositioneerd om onze groei te versnellen, onze winstgevendheid te verbeteren en onze positie als onderscheidende wealth manager voor 2020 en daarna te versterken.'

Lees het volledige persbericht in de bijlage bij deze mail.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en onzekerheden, die van nature buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, de rentestand, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Van Lanschot strategie updateThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Van Lanschot via GlobeNewswire

HUG#2006673