SEB första kvartalet 2016: Underliggande rörelseresultat 4 493 Mkr (5 505)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

"2016 innebär startskottet på vår nya treårsplan. Det rådande marknadsläget i det första kvartalet ledde till att kunderna var mindre aktiva. Färre stora företagsaffärer, begränsad efterfrågan på krediter och lägre marknadsvärden påverkade rörelseresultatet. Med en stark balansräkning och en kärnprimär­kapital­relation på 19,1 procent, står vi starka för att stötta våra kunder framöver. Vår ambitiösa resa mot att tillhandahålla service i världsklass till våra kunder har bara börjat och med elva kvartal kvar av affärsplanen är vi fortsatt fokuserade och fast beslutna att uppnå den."  

  Rapporterat Engångs-poster Underliggande   Kv4     Jan - mar
Mkr Kv1 2016 Kv1 2016   2015 %   2015 %
Summa rörelseintäkter10 222010 222 11 280 -9  11 538 -11
Summa rörelsekostnader-11 365-5 949-5 416 -5 478 -1  -5 484 -1
Resultat före kreditförluster -1 143 -5 949 4 806   5 802 -17   6 054 -21
Kreditförluster m m-3130-313 -297 5  -264 19
Rörelseresultat -1 456 -5 949 4 493   5 505 -18   5 790 -22

Exklusive engångsposter på totalt 5 949 Mkr, uppgick rörelseresultatet för första kvartalet till 4 493 Mkr (5 505) och räntabiliteten till 10,1 procent. Inklusive engångsposterna, uppgick rörelseresultatet till -1 456 Mkr och räntabiliteten till -6,6 procent.

Rörelseintäkterna för det första kvartalet uppgick till 10,2 miljarder kronor, en minskning med 9 procent jämfört med det sista kvartalet 2015. Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 5 416 Mkr, exklusive engångsposterna.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Likviditets-täckningsgraden var 132 procent (128). Kärnprimärkapitalrelationen stärktes ytterligare till 19,1 procent (18,8).

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2016_Q1.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2016_Q1_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv .
Delårsrapport januari - mars 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SEB via GlobeNewswire

HUG#2007184