Sobi publicerar sin rapport för första kvartalet 2016

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi(TM)) presenterade idag sitt resultat för första kvartalet 2016. Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt SEK 1 273 M (865). Alla delar av portföljen bidrog till resultatet, där speciellt Orfadin® och Kineret® uppvisade starka resultat.

Verksamhetsöversikt Q1 2016

 • Påbörjade lanseringen av Elocta® i de första länderna i Europa; intäkterna under kvartalet härrör nästan uteslutande från Tyskland
 • EU-kommissionen godkände överföring av marknadsföringstillstånd för Elocta till Sobi
 • Sobi och Biogen erhöll en rekommendation från CHMP om marknadsgodkännande för Alprolix® för behandling av hemofili B
 • Erhöll kommersialiseringsrättigheter för tre produkter av PharmaSwiss
 • Beredningsformen Orfadin Oral Suspension beviljades europeiskt patent
 • Initierade kliniska utvecklingsprogram för akut gikt och Stills sjukdom, samt tilldelades nytt patent gällande en ny beredningsform av Kineret

Finansiell översikt Q1 2016 (Q1 2015)

 • Totala intäkter uppgick till 1 273 MSEK (865), en ökning med 47 procent (48 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Produktintäkterna uppgick till 1 108 MSEK (632), en ökning med 75 procent (76 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Intäkterna omfattar en engångsintäkt från Biogen om 322 MSEK som föll ut efter den första kommersiella försäljningen av Elocta
 • Bruttomarginalen var 74 procent (60)
 • EBITA uppgick till 502 MSEK (172)
 • Resultat per aktie 1,13 SEK (0,28)

"2016 har börjat bra med utmärkta finansiella resultat, avtal om nya produkter för vår partnerprodukportfölj, initiering av två nya utvecklingsprogram för Kineret, lanseringen av Elocta i Europa och positiva yttranden om Alprolix från CHMP, om marknadsgodkännande, och från COMP, om bibehållen särläkemedelsstatus," sa Geoffrey McDonough, vd och koncernchef för Sobi. "I januari påbörjade vi lanseringen av Elocta i de första europeiska länderna och gjorde det därmed möjligt för människor med hemofili A i regionen att för första gången få tillgång till en faktorbehandling med förlängd halveringstid. Intäkterna under kvartalet härrör nästan uteslutande från Tyskland, den enda marknaden i EU där läkemedel kan säljas med full ersättning från staten direkt efter ett EU-godkännande. Vi fick positiva besked om subvention sent i kvartalet både i Nederländerna och på Irland, och fortsätter att föra diskussioner i Danmark, Sverige och Storbritannien."

Nyckeltal        
  Q1 Q1   Helår
Belopp i MSEK 2016 2015 Förändring 2015
Rörelsens intäkter 1 1 27386547%3 228
Bruttoresultat94451982%2 007
Bruttomarginal74%60% 62%
EBITA502172>100%433
EBIT (Rörelseresultat)410102>100%146
Periodens resultat30175>100%68

1 Första kvartalet 2016 inkluderar en engångsintäkt om 322 MSEK relaterat till den första kommersiella föräslljningen
av Elocta

Utsikterna för 2016 oförändrade
Sobi förväntar sig fortsatt att intäkterna för helåret kommer ligga i intervallet 4 800 till 5 000 MSEK. Intäkterna omfattar en engångskredit för Elocta på 300 till 325 MSEK och för Alprolix på 300 till 325 MSEK, vilket inte skulle påverka likvida medel. Bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 68 till 70 procent.

Sobi kommer att fortsätta att investera i lanseringen av Elocta och Alprolix och kommer att påföras en kostnad på 250 till 300 MSEK, motsvarande hälften av Biogens nuvarande utvecklingskostnader för produkterna. Kostnaderna kommer att tillfalla Sobi samtidigt som marknadsföringstillståndet för produkterna överförs till Sobi, vilket skedde 24 mars 2016 för för Elocta och förväntas ske under andra halvåret 2016 för Alprolix. Dessa extra kostnader är inkluderade i utsikterna.

EBITA för helåret förväntas hamna i intervallet 1 200 to 1 300 MSEK.

---

Sobis delårsrapport för det första kvartalet 2016 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/ .

Om Sobi(TM)
Sobi(TM) är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.


För mer information vänligen kontakta

Media relationsInvestor relations
Oskar Bosson, Head of CommunicationsJörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 410 71 80+1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com
  

Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016, klockan 08:00.

Sobi_Report_2016_Q1_SWEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2007085