ÅR Packaging Group AB återlöser samtliga utestående obligationer

PRESS RELEASE

27 april 2016

 

ÅR PACKAGING ÅTERLÖSER SAMTLIGA UTESTÅENDE OBLIGATIONER

ÅR Packaging Group AB har i samband med ingåendet av ett femårigt kreditavtal om 160 miljoner EUR daterat den 26 april 2016 beslutat att återlösa samtliga utestående obligationer*. Avstämningsdag för återlösen av obligationerna är den 23 maj 2016.

Återlösen av obligationerna är planerad att infalla den 30 maj 2016. Beloppet för återlösen kommer att fastställas på återlösendagen.

*2013/2017 EURIBOR plus 5.75% seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0005224029

För mer information vänligen kontakta:
Niclas Nyström, CFO, AR Packaging, telefon +46 40 661 56 64

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅR Packaging Group AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 17:30.

ÅR Packaging
ÅR Packaging är ett av Europas ledande förpackningsföretag med en omsättning på ca 560 miljoner EUR (proforma 2015) och 2 200 medarbetare på 17 fabriker i nio länder. Huvudkontoret ligger i Lund. ÅR Packaging bildades 2011 som ett samgående mellan Å&R Carton, ett av Europas ledande företag inom kartongförpackningar, och Flextrus, ett ledande företag i norra Europa inom flexibla förpackningsmaterial. Koncernen skapar värde för sina kunder med en bred produktportfölj och stort förpackningskunnande. ÅR Packaging har som mål att växa både organiskt och genom uppköp.
www.ar-packaging.com

Press release_ÅR Packaging återlöser samtliga utestående obligationerThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ÅR Packaging Group AB via GlobeNewswire

HUG#2007489