Cie du Bois Sauvage : Kapitaalvermeerdering door uitoefening van inschrijvingsrechten

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007

Na de beslissingen van de Buitengewone Vergadering van 26 april 2006 om een maximum van 3.000 inschrijvingsrechten uit te geven in het kader van een stock option plan voor bepaalde bestuurders, bedienden en vaste medecontracten van de vennootschap, haar dochterondernemingen en kleindochterondernemingen, wordt op 27 april 2016 de uitgifte van 2.300 nieuwe aandelen geakteerd. Deze nieuwe aandelen, uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 232,41, zullen tot de handel op Euronext Brussel toegelaten worden vanaf 3 mei 2016.

Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:

  Voor 27/04/2016 Op 27/04/2016
Aandelenkapitaal (in euro)84.048.10084.163.100
Aantal uitstaande aandelen (met stemrecht)1.680.9621.683.262
Aantal uitstaande inschrijvingsrechten en warrants7.3505.000
Noemer in het kader van de transparantiewetgeving1.680.9621.683.262

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

Notariële akte van 270416 – annex aan het persbericht - in het FR
Rapport vd Commissaris 250416 - annex persbericht - in het FRThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Compagnie du Bois Sauvage via GlobeNewswire

HUG#2007484