Enig valberedning i Lindab International AB (publ)

Marianne Brismar föreslås omväljas som ledamot i Lindabs styrelse. Styrelsen föreslås samtidigt bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningens förslag om oförändrat arvode per styrelseledamot kvarstår. Med anledning av att styrelsen enligt förslaget utökas från sex till sju ledamöter föreslås att det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 2.500.000 kronor.  

Valberedningen föreslår vidare att advokat Johan Sigeman skall väljas till ordförande vid årsstämman.

Förslagen stöds av en enig valberedning. Detta gäller även de övriga förslagen som valberedningen tidigare lagt fram.

"Det är utmärkt att vi nu kan lägga fram ett förslag till stämman som alla större ägare ställer sig bakom", säger valberedningens ordförande Peter Rönström.

Slut

Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 klockan 07:40 (CET).

Kontakt:

Peter Rönström, valberedningens ordförande
Email: peter.ronstrom@lannebofonder.se
Mobil: +46 70 748 28 18

Om Lindab  

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com

Pressmeddelande som PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via GlobeNewswire

HUG#2007675