Gereglementeerde informatie - Ageas: Transparantiekennisgeving

Ageas meldt op 28 april 2016, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 27 april 2016 onder de statutaire drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen daalde en nu 3,13 % bedraagt.

Reden van de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
ageas SA/NV

Datum van drempeloverschrijding
27 april 2016

Overschreden drempel (in %)
5 %

Noemer
216.570.471

Details van de kennisgeving

StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten  Verbonden aanLos vanVerbonden aanLos van
 EffecteneffectenEffecteneffecten
ageas SA/NV7.205.0652.768.637-1,28%-
AG Insurance47.62047.620-0,02%-
Ageasfinlux (verbonden aan FRESH)3.968.2543.968.254-1,83%-
Subtotaal11.220.9396.784.511-3,13%-
  TOTAAL 6.784.511 - 3,13% -

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
ageas SA/NV is voor 100 % eigenaar van Ageas International N.V. dat op zijn beurt 75% van het aandelenkapitaal van AG Insurance SA/NV en 100% van Ageasfinlux S.A. bezit.

Bijkomende informatie
De aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website .

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2015 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 30 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Pdf versieThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ageas via GlobeNewswire

HUG#2007987